Nepravilnosti u javnoj nabavi na EU projektima

Nepravilnosti u javnoj nabavi na EU projektima

U 2017. godini Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je nova Pravila o financijskim korekcijama (dalje u tekstu: Pravila[1]) primjenjiva na postupke javne nabave koje provode korisnici sredstava Europske unije (dalje u tekstu: EU) u Republici...
Pravila o financijskim korekcijama – nepravilnosti u javnoj nabavi

Pravila o financijskim korekcijama – nepravilnosti u javnoj nabavi

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je Pravila o financijskim korekcijama (dalje u tekstu: Pravila[1]) koja, između ostalog, definiraju iznose financijskih korekcija primjenjivih na utvrđene nepravilnosti u javnoj nabavi (tijekom cijelog ciklusa...
Zelena javna nabava – kako odrediti kriterije i specifikacije u izgradnji poslovnih zgrada (praktična primjena)

Zelena javna nabava – kako odrediti kriterije i specifikacije u izgradnji poslovnih zgrada (praktična primjena)

Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu za projektiranje i izgradnju poslovnih zgrada i upravljanje njima definiraju poslovne zgrade kao građevine čija je primarna funkcija osigurati prostor za administrativne, financijske, stručne ili korisničke službe. U...