NA OVOM PORTALU PIŠEMO O:

Javna nabava u praksi

Recepti za uspjeh i primjeri iz domaće i strane prakse

Usporedbe, statistike, analize, istraživanja. Žalbeni postupci (RH | EU) iz perspektive naručitelja i ponuditelja

Naručitelji

Komentari i osvrti stručnjaka na primjenu Zakona i odluke DKOM-a

ENP, zelena i učinkovita javna nabava, tehničke specifikacije i troškovnici

Izrada i upravljanje Ugovorima u javnoj nabavi

Ponuditelji

Javna nabava za početnike

Ponuditelji u javnoj nabavi, e-ponude

Nabava u EU projektima (neobveznici Zakona o javnoj nabavi)

Stručnjaci pišu, pročitajte

Preporučujemo čitati

Preporučujemo čitati

Preporučujemo čitati

Potpisivanje dokumenata ponude u slučaju zajednice ponuditelja

S obzirom na konstantno i učestalo korištenja instituta „zajedničke ponude“, odnosno udruživanja gospodarskih subjekata u zajednicu ponuditelja s ciljem ispunjavanja kriterija za odabir propisanih dokumentacijom o nabavi, nailazimo često, osim poteškoća vezanih za...

read more

Zelena javna nabava – izvješće za razdoblje od 2015. do 2017. godine o provedbi NAP za ZeJN za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Regulatirni okvir i uključivanje mjerila ZeJN

I. Nacionalni akcijski plan za Zelenu javnu nabavu (I. NAP ZeJN) za razdoblje od 2015. do 2017. godine definira četiri osnovne mjere za integriranje osnovnih mjerila ZeJN u postupke javne nabave: Izobrazba Uključivanje mjerila ZeJN Promidžba ZeJN Provedba I. NAP ZeJN....

read more

PJR u brojkama

klijenata PJR-a

dokumentacija javne nabave

polaznika edukacija

Godišnji program PJR edukacija za 2019. godinu

PJR edukacije iz javne nabave
PJR Plus edukacije iz javne nabave
PJR Klub
PJR AKADEMIJA

Kalednar edukacija do kraja 2019.

NA OVOM PORTALU PIŠEMO O:

Besplatna podrška u javnoj nabavi

Jeste li se kao naručitelj našli u situaciji da ne znate kako formulirati dio dokumentacije o nabavi ili kako postupiti u ocjeni ponuda?

Jeste li se kao ponuditelj našli u situaciji da ne možete protumačiti uvjete dokumentacije o nabavi što Vas onemogućuje u pripremi ponude ili žalbe?

Stručnjaci za javnu nabavu PJR-a pomažu svakom javnom naručitelju i ponuditelju s 30 minuta besplatnog stručnog savjetovanja.
Pošaljite svoj upit na info@javna-nabava.info, ostavite broj telefona i naši stručnjaci će vam se javiti.

PJR kao korisnik EU projekata

Sadržaj objava isključiva je odgovornost tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o.