NA OVOM PORTALU PIŠEMO O:

Javna nabava u praksi

Recepti za uspjeh i primjeri iz domaće i strane prakse

Usporedbe, statistike, analize, istraživanja. Žalbeni postupci (RH | EU) iz perspektive naručitelja i ponuditelja

Naručitelji

Komentari i osvrti stručnjaka na primjenu Zakona i odluke DKOM-a

ENP, zelena i učinkovita javna nabava, tehničke specifikacije i troškovnici

Izrada i upravljanje Ugovorima u javnoj nabavi

Ponuditelji

Javna nabava za početnike

Ponuditelji u javnoj nabavi, e-ponude

Nabava u EU projektima (neobveznici Zakona o javnoj nabavi)

Raspored PJR edukacija u 2022. godini

VODIMO RAČUNA O SIGURNOSTI

 

Programe edukacija organiziramo strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja edukacije.

Stručnjaci pišu, pročitajte

Preporučujemo čitati

Preporučujemo čitati

Preporučujemo čitati

PJR u brojkama

klijenata PJR-a

postupaka javne nabave

polaznika edukacija

PJR kao korisnik EU projekata

Sadržaj objava isključiva je odgovornost tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o.