NA OVOM PORTALU PIŠEMO O:

Javna nabava u praksi

Recepti za uspjeh i primjeri iz domaće i strane prakse

Usporedbe, statistike, analize, istraživanja. Žalbeni postupci (RH | EU) iz perspektive naručitelja i ponuditelja

Naručitelji

Komentari i osvrti stručnjaka na primjenu Zakona i odluke DKOM-a

ENP, zelena i učinkovita javna nabava, tehničke specifikacije i troškovnici

Izrada i upravljanje Ugovorima u javnoj nabavi

Ponuditelji

Javna nabava za početnike

Ponuditelji u javnoj nabavi, e-ponude

Nabava u EU projektima (neobveznici Zakona o javnoj nabavi)

Raspored PJR edukacija u 2021. godini

VODIMO RAČUNA O SIGURNOSTI

 

Programe edukacija organiziramo strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja edukacije.

Stručnjaci pišu, pročitajte

Preporučujemo čitati

Preporučujemo čitati

Preporučujemo čitati

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi

Završila je treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi koja se održala u hotelu Ambasador u Opatiji, 20. i 21. svibnja 2021. godine. Međunarodna konferencija o javnoj nabavi i ove je godine donijela novitete u području javne nabave. Polaznicima konferencije...

read more

Kako iskustva iz javne nabave mogu pomoći privatnom sektoru

Konferencija u Opatiji Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o. Teme konferencije Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne...

read more

Profesionalizacija javne nabave

Konferencija u Opatiji Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o. Teme konferencije Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne...

read more

PJR u brojkama

klijenata PJR-a

dokumentacija javne nabave

polaznika edukacija

Besplatna podrška u javnoj nabavi

Jeste li se kao naručitelj našli u situaciji da ne znate kako formulirati dio dokumentacije o nabavi ili kako postupiti u ocjeni ponuda?

Jeste li se kao ponuditelj našli u situaciji da ne možete protumačiti uvjete dokumentacije o nabavi što Vas onemogućuje u pripremi ponude ili žalbe?

Stručnjaci za javnu nabavu PJR-a pomažu svakom javnom naručitelju i ponuditelju s 30 minuta besplatnog stručnog savjetovanja.
Pošaljite svoj upit na info@javna-nabava.info, ostavite broj telefona i naši stručnjaci će vam se javiti.

PJR kao korisnik EU projekata

Sadržaj objava isključiva je odgovornost tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o.