Nove vrijednosti EU pragova od 1. siječnja 2018.

Nove vrijednosti EU pragova od 1. siječnja 2018.

Europska komisija je temeljem ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova. Navedeni akti su stupili na snagu 1. siječnja 2018., u cijelosti su obvezujući i izravno se...
Zelena javna nabava – kako odrediti kriterije i specifikacije u izgradnji poslovnih zgrada (praktična primjena)

Zelena javna nabava – kako odrediti kriterije i specifikacije u izgradnji poslovnih zgrada (praktična primjena)

Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu za projektiranje i izgradnju poslovnih zgrada i upravljanje njima definiraju poslovne zgrade kao građevine čija je primarna funkcija osigurati prostor za administrativne, financijske, stručne ili korisničke službe. U...