Projekt „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“

Projekt „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“

U svrhu jačanja administrativnog kapaciteta dionika u sustavu javne nabave, a s ciljem poboljšanja praktične primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvo...

Suspenzivni učinak žalbe

Naručitelj je 13.3.2017. objavio nabavu usluga nadzora. U predmetnom postupku žalbu na odluku o odabiru izjavilo je trgovačko društvo T. 23.6.2017. Naručitelj DKOM-u šalje zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave. 1.12.2014. zaključen je ugovor o radovima...