KRATKI LANCI OPSKRBE: PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U NABAVI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA I HRANE

KRATKI LANCI OPSKRBE: PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U NABAVI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA I HRANE

SAŽETAK:           Novim Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 120/2016, dalje u tekstu: ZJN 2016.) propisana je primjena ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija odabira najpovoljnijeg/ih ponuditelja. U postupku donošenja ZJN 2016, amandmanom od 6.12.2016....