Pregled literature na temu odabira ekonomski najpovoljnije ponude

Pregled literature na temu odabira ekonomski najpovoljnije ponude

Sažetak U radu je predstavljen kratki pregled odabrane stručne literature na temu odabira ekonomski najpovoljnije ponude objavljene na hrvatskom jeziku. Autor čitatelje ukratko upoznaje sa Smjernicama, Priručnikom i nekoliko odabranih stručnih radova na temu odabira...