Istraživanje tržišta sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi  i primjeri iz prakse

Istraživanje tržišta sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi i primjeri iz prakse

Uvod Javna nabava općenito daje malo pažnje tržištu tj. poznavanju tržišta. Fokus je gotovo uvijek na kvaliteti postupka sa zakonske strane. Proučavanjem novog Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16; dalje u tekstu ZJN 2016) može se doći do zaključka da se...
Da li je potrebno provesti novi postupak javne nabave kada je sporazumno smanjen opseg ugovora o javnoj nabavi – presuda Suda Europske unije

Da li je potrebno provesti novi postupak javne nabave kada je sporazumno smanjen opseg ugovora o javnoj nabavi – presuda Suda Europske unije

U predmetu C‑549/14[1], zahtjev za prethodnu odluku odnosio se na tumačenje članka 2. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o...
Obveza javnog naručitelja da u pozivu na nadmetanje navede pondere kriterija za dodjelu

Obveza javnog naručitelja da u pozivu na nadmetanje navede pondere kriterija za dodjelu

Sud Europske unije donio je dana 14. srpnja. 2016. presudu C – 6/15[1] temeljem zahtjeva koji je upućen u okviru spora između društva TNS Dimarso NV (u daljnjem tekstu: Dimarso) i Vlaams Gewesta (Flamanska regija) u vezi s pravilnošću metode ocjenjivanja podnesenih...