Bitna povreda Zakona,  Profesionalne sposobnost kao razlog za poništenje postupka

Bitna povreda Zakona, Profesionalne sposobnost kao razlog za poništenje postupka

Od samog početka primjene novog Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 – dalje: ZJN 2016), među specijalistima javne nabave jedna od najvećih nedoumica je način određivanja profesionalne sposobnosti. Nedoumice su bile najizraženije uz primjenu Zakona o poslovima i...
Nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje (primjer iz prakse DKOM-a)

Nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje (primjer iz prakse DKOM-a)

Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 – dalje: ZJN) i Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/2012)  detaljno je propisan način izrade dokumentacije za nadmetanje...