Suspenzivni učinak žalbe

Naručitelj je 13.3.2017. objavio nabavu usluga nadzora. U predmetnom postupku žalbu na odluku o odabiru izjavilo je trgovačko društvo T. 23.6.2017. Naručitelj DKOM-u šalje zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave. 1.12.2014. zaključen je ugovor o radovima...

Uplata krive pristojbe za žalbu

Žalitelj navodi kako je sukladno tumačenju odredbe članka 430. stavak 4. ZJN Uprave za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta odredio iznos za pokretanje žalbenog postupka te temeljem članka 82. Zakona o općem upravnom postupku traži...

Naručitelj zahtjeva nastavak postupka javne nabave

Trgovačko društvo T. d.o.o. je izjavilo žalbu na dokumentaciju o nabavi, koja žalba sukladno odredbi članka 422.st.1. ZJN spriječava postupaj javne nabave. Radi suspenzivnog učinka žalbe, naručitelj je zahtjevao odobrenje za nastavak postupka javne nabave. Naručitelj...