Propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije

Žalitelj u žalbi navodi da je naručitelj propustio pravodobno odgovoriti na postavljeni upit gospodarskog subjekta te produljiti rok za dostavu ponuda. Tijekom žalbenog postupka utvrđeno je da upit gospodarskog subjekta, s obzirom na rok određen za dostavu ponuda,...