Propušteno navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednost predmeta nabave

Žalitelj navodi da je naručitelj u DON uvrstio i izvedbeni projekt u kojem se izrijekom navode proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve predmeta nabave. Naručitelj je dopustio mogućnost jednakovrijedne opreme,  ali da je propustio navesti kriterije mjerodavne za ocjenu...