Osporava se odluka o odabiru jer odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost

Žalitelj u 2 navoda osporava odluku o odabiru i kaže kako odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost obzirom da se iz dostavljenog popisa ne može utvrditi odnose li se ugovori na skupine životnih ili neživotnih osiguranja. DKOM tvrdi da navod nije...

Propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije

Žalitelj u žalbi navodi da je naručitelj propustio pravodobno odgovoriti na postavljeni upit gospodarskog subjekta te produljiti rok za dostavu ponuda. Tijekom žalbenog postupka utvrđeno je da upit gospodarskog subjekta, s obzirom na rok određen za dostavu ponuda,...

Propušteno navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednost predmeta nabave

Žalitelj navodi da je naručitelj u DON uvrstio i izvedbeni projekt u kojem se izrijekom navode proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve predmeta nabave. Naručitelj je dopustio mogućnost jednakovrijedne opreme,  ali da je propustio navesti kriterije mjerodavne za ocjenu...