Okvirni sporazum i potencijalna zloupotreba istog na način kako bi se spriječilo, ograničilo ili narušilo tržišno natjecanje

Okvirni sporazum i potencijalna zloupotreba istog na način kako bi se spriječilo, ograničilo ili narušilo tržišno natjecanje

Okvirni sporazum kao tehnika odnosno instrument nabave uveden je u sustav javne nabave Zakonom o javnoj nabavi iz 2007. godine te se pokazao kao vrlo koristan instrument pri nabavama uobičajenih roba, radova i usluga za duža razdoblja. ZJN 2016 u Glavi II. posvećuje...
Zelena javna nabava – izvješće za razdoblje od 2015. do 2017. godine o provedbi NAP za ZeJN za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Regulatirni okvir i uključivanje mjerila ZeJN

Zelena javna nabava – izvješće za razdoblje od 2015. do 2017. godine o provedbi NAP za ZeJN za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Regulatirni okvir i uključivanje mjerila ZeJN

I. Nacionalni akcijski plan za Zelenu javnu nabavu (I. NAP ZeJN) za razdoblje od 2015. do 2017. godine definira četiri osnovne mjere za integriranje osnovnih mjerila ZeJN u postupke javne nabave: Izobrazba Uključivanje mjerila ZeJN Promidžba ZeJN Provedba I. NAP ZeJN....
Zelena javna nabava – izvješće za razdoblje od 2015. do 2017. godine o provedbi NAP za ZeJN za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Glavni zaključi Izvješća

Zelena javna nabava – izvješće za razdoblje od 2015. do 2017. godine o provedbi NAP za ZeJN za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Glavni zaključi Izvješća

U kolovozu 2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je izvješće za razdoblje od 2015. do 2017. godine o provedbi Nacionalnog akcijskog plana (NAP) za Zelenu javnu nabavu (ZeJN) za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine....
Pravni interes za izjavljivanje žalbe prema presudama Visokog upravnog suda

Pravni interes za izjavljivanje žalbe prema presudama Visokog upravnog suda

Člankom 401. ZJN 2016 je propisano da pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi...