Nedostupnost sustava elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

Nedostupnost sustava elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

Sažetak: Ovaj rad je kratak osvrt na članak u kojem sam govorio o  postupanju u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH)  sukladno Naputku o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine broj  88/2016...
Provedba postupka nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave primjenjujući postupak nabave s objavom Obavijesti o nabavi

Provedba postupka nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave primjenjujući postupak nabave s objavom Obavijesti o nabavi

U ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za Programsko razdoblje 2014.-2020., Korisnici koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu NOJN), dužni su primjenjivati Prilog 3, Zajedničkog nacionalnog pravila broj 05, verzija 02. iz travnja 2016. godine...