Tehničke specifikacije i jednakovrijednost u postupcima javne nabave

Tehničke specifikacije i jednakovrijednost u postupcima javne nabave

Zakon o javnoj nabavi (dalje: Zakon) nalaže da se predmet svake nabave opiše na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati...