Nomotehnički i metodološki prikaz novog Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)

Nomotehnički i metodološki prikaz novog Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)

Zakon o javnoj nabavi  (koji kao službenu pokratu, uređenu u članku 1. stavku 4., ima naziv ZJN 2016.) usvojen je na sjednici Vlade RH 24. studenog 2016. i poslan za žurnu proceduru u Hrvatski sabor. Dana 09. prosinca 2016. izglasan je u Hrvatskom saboru sa 101 glasom...
Obveza javnog naručitelja da u pozivu na nadmetanje navede pondere kriterija za dodjelu

Obveza javnog naručitelja da u pozivu na nadmetanje navede pondere kriterija za dodjelu

Sud Europske unije donio je dana 14. srpnja. 2016. presudu C – 6/15[1] temeljem zahtjeva koji je upućen u okviru spora između društva TNS Dimarso NV (u daljnjem tekstu: Dimarso) i Vlaams Gewesta (Flamanska regija) u vezi s pravilnošću metode ocjenjivanja podnesenih...
Tehničke specifikacije i jednakovrijednost u postupcima javne nabave

Tehničke specifikacije i jednakovrijednost u postupcima javne nabave

Zakon o javnoj nabavi (dalje: Zakon) nalaže da se predmet svake nabave opiše na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati...