Pravila nabave u EU projektima (programsko razdoblje 2014. – 2020.)

Pravila nabave u EU projektima (programsko razdoblje 2014. – 2020.)

U sklopu Ugovora o bespovratnim sredstvima (dalje u tekstu: Ugovor), Korisnici i njihovi partneri skoro uvijek imaju obavezu odraditi neke nabave robe, radova ili usluga kako bi uspješno izvršili aktivnosti predviđene Ugovorom.  Sam Ugovor navodi: „Kada je Korisnik...