Žalbeni postupak: osnovni elementi i rokovi za žalbu te aktualne presude na tu temu

Žalbeni postupak: osnovni elementi i rokovi za žalbu te aktualne presude na tu temu

Uvod Pravna zaštita u postupcima javne nabave je važan institut pomoću kojeg se ostvaruje kontrola zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave. Na taj način gospodarskim subjektima je omogućena zaštita njihovih...