Pravila nabave u EU projektima (programsko razdoblje 2014. – 2020.)

Pravila nabave u EU projektima (programsko razdoblje 2014. – 2020.)

U sklopu Ugovora o bespovratnim sredstvima (dalje u tekstu: Ugovor), Korisnici i njihovi partneri skoro uvijek imaju obavezu odraditi neke nabave robe, radova ili usluga kako bi uspješno izvršili aktivnosti predviđene Ugovorom.  Sam Ugovor navodi: „Kada je Korisnik...
Nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje (primjer iz prakse DKOM-a)

Nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje (primjer iz prakse DKOM-a)

Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 – dalje: ZJN) i Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/2012)  detaljno je propisan način izrade dokumentacije za nadmetanje...