Obveza izvođenja radova i pružanja usluga gospodarskih subjekata na čije se obrazovne i stručne kvalifikacije te relevantno stručno iskustvo oslonio ponuditelj ili zajednica ponuditelja

Obveza izvođenja radova i pružanja usluga gospodarskih subjekata na čije se obrazovne i stručne kvalifikacije te relevantno stručno iskustvo oslonio ponuditelj ili zajednica ponuditelja

Novim ZJN 2016. je uvedena značajna novost kod oslanjanja Ponuditelja ili Zajednice ponuditelja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo. Naime člankom...
Istraživanje tržišta sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi  i primjeri iz prakse

Istraživanje tržišta sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi i primjeri iz prakse

Uvod Javna nabava općenito daje malo pažnje tržištu tj. poznavanju tržišta. Fokus je gotovo uvijek na kvaliteti postupka sa zakonske strane. Proučavanjem novog Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16; dalje u tekstu ZJN 2016) može se doći do zaključka da se...
Najčešće greške kod ispunjavanja ESPD obrasca

Najčešće greške kod ispunjavanja ESPD obrasca

ESPD obrasci primjenjuju se više od godinu dana, ali praksa je pokazala da ni svi naručitelji ne daju dovoljno jasne upute gospodarskim subjektima o načinu ispunjavanja ESPD obrasca, a posebno da gospodarski subjekti ne daju dužnu pažnju točnom ispunjavanju sukladno...
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi;European Single Procurement Document – ESPD

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi;European Single Procurement Document – ESPD

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – ESPD uređena je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/7 (dalje Uredba). Provedbena uredba donijeta je 05. siječnja 2016., a stupila je na snagu dvadesetog dana od objave u Službenom listu Europske unije. Uredba je u...
KRATKI LANCI OPSKRBE: PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U NABAVI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA I HRANE

KRATKI LANCI OPSKRBE: PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U NABAVI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA I HRANE

SAŽETAK:           Novim Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 120/2016, dalje u tekstu: ZJN 2016.) propisana je primjena ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija odabira najpovoljnijeg/ih ponuditelja. U postupku donošenja ZJN 2016, amandmanom od 6.12.2016....