Bitna povreda Zakona,  Profesionalne sposobnost kao razlog za poništenje postupka

Bitna povreda Zakona, Profesionalne sposobnost kao razlog za poništenje postupka

Od samog početka primjene novog Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 – dalje: ZJN 2016), među specijalistima javne nabave jedna od najvećih nedoumica je način određivanja profesionalne sposobnosti. Nedoumice su bile najizraženije uz primjenu Zakona o poslovima i...
Da li je potrebno provesti novi postupak javne nabave kada je sporazumno smanjen opseg ugovora o javnoj nabavi – presuda Suda Europske unije

Da li je potrebno provesti novi postupak javne nabave kada je sporazumno smanjen opseg ugovora o javnoj nabavi – presuda Suda Europske unije

U predmetu C‑549/14[1], zahtjev za prethodnu odluku odnosio se na tumačenje članka 2. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o...
Žalbeni postupak: osnovni elementi i rokovi za žalbu te aktualne presude na tu temu

Žalbeni postupak: osnovni elementi i rokovi za žalbu te aktualne presude na tu temu

Uvod Pravna zaštita u postupcima javne nabave je važan institut pomoću kojeg se ostvaruje kontrola zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave. Na taj način gospodarskim subjektima je omogućena zaštita njihovih...
Nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje (primjer iz prakse DKOM-a)

Nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje (primjer iz prakse DKOM-a)

Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 – dalje: ZJN) i Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/2012)  detaljno je propisan način izrade dokumentacije za nadmetanje...