Ponuditelj nije upisao stavku troškovnika a u žalbi tvrdi da naručitelj nije odredio kojom bojom tinte je trebao biti upis

Žalitelj je istaknuo niz žalbenih navoda u kojima navodi da izabrani ponuditelj nije dokazao zadovoljavanje karakteristika traženih u DZN i tehničkoj specifikaciji, što je naknadno potvrdio i DKOM kada je usvojio žalbene navode. Žalitelj nadalje tvrdi da u DZN nije...