Žalitelj u žalbi osporava zakonitost postupka pregleda i ocjene ponuda te predlaže poništiti odluku o odabiru u dijelu koji se odnosi na grupu 1. Žalitelj tvrdi da crtež kao dio ponude nije bio preveden s engleskog, a trebao je biti. Unatoč činjenicu što su drugio crteži prevedeni na hrvatski jezik DKOM je odbio žalbu ističući da predmetni crtež ne utječe na odabir jer nije pravno relevantan.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/147, 4.4.2017.