Žalitelj navodi da jamstvo za ozbiljnost ponude odabranog ponuditelja nije valjano te da je nenaplativo i u suprotnosti s Dokumentacijom – na garanciji nisu navedeni članovi zajednice ponuditelja, već samo jedan ponuditelj. Obzirom da je u Dokumentaciji propisano da u slučaju zajednice; garanciju može dostaviti 1 od članova  – žalbeni navod neosnovan. Žalitelj navodi da odabrani ponuditelj nije dokazao pravnu i poslovnu sposobnost, odnosno, dokaze o zapošljavanju voditelja radova strojarske struke niti da će ga imati na raspolaganju. DKOM utvrdio da je iz ponude razvidno da taj dio odrađuje član zajednice i da je nominirana osoba zaposlena kod njega – žalbeni navod neosnovan. Žalba odbijena.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/122, 15.3.2017.