Prema definiciji Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/2016 – dalje: ZJN 2016) elektronička dražba je elektronički proces provedbe dijela postupka nabave koji se ponavlja i u kojem se predstavljaju nove cijene  izmijenjene naniže ili nove vrijednosti određenih elemenata ponude. Elektronička dražba  omogućava rangiranje ponuda pomoću automatskih metoda ocjene, a odvija se nakon početne potpune ocjene ponuda.

Postupanje naručitelja  za provedbu elektroničke dražbe propisano je u člancima 167. do 180. ZJN 2016, a vrste postupaka javne nabave u kojima se može koristiti elektronička dražba određene su u članku 167. za javne naručitelje i članku 364. za sektorske naručitelje.

U ovom članku daje se prikaz iskustva Zračne luke Pula d.o.o. u  provedbi elektroničkih dražbi u postupcima jednostavne nabave.

Služba nabave u Zračnoj luci Pula d.o.o. kao funkcija  obuhvaća zadatke pomoću kojih se upravlja procesima svih nabava u društvu te je pored ostalog  usmjerena i na praćenje stanja na tržištu te  praćenje troškova nabave  i njihovu racionalizaciju. Za nabavu softwarea za provedbu e-dražbi odlučili  smo se u siječnju 2016. godine, nakon što smo tijekom besplatnog tromjesečnog razdoblja proveli nekoliko testnih e-dražbi u kojima smo ostvarili značajne financijske uštede.

U tom smo razdoblju testirali mogućnosti provedbe e-dražbe u svim nabavnim kategorijama, odnosno za nabavu roba, za izvođenje radova, te za pružanje usluga i zaključili  da se radi o vrlo kvalitetnom alatu s kojim možemo jednostavnije, u kraćem vremenskom razdoblju i brže ostvariti postavljene ciljeve kako nabavne službe tako i Zračne luke Pula d.o.o. u cijelosti.

Platformu koristimo za provedbu postupaka jednostavne nabave,  a omogućava nam:

  • povećanu transparentnost cjelokupnog procesa nabave
  • financijske uštede
  • vremenske uštede
  • ubrzanu komunikaciju u samom postupku nadmetanja
  • dobivanje objektivnih informacija o cijenama i  stanju na tržištu
  • svi podaci  postupka arhivirani su  on-line na jednom mjestu

Poziv na dostavu ponuda šalje se putem platforme na adrese gospodarskih subjekata koji potvrđuju svoje sudjelovanje u elektroničkom postupku nadmetanja putem ispunjavanja on-line prijave. Prijavljeni sudionici prema vremenskom planu  dobivaju  pristupni ključ te sa  pristupnim podacima ulaze u e-aukcijsku dvoranu gdje unose svoje inicijalne ponude.  Svaki sudionik može  vidjeti samo  rang svoje ponude i ne zna koliko je ukupno sudionika u postupku nadmetanja. U ovom krugu sudionici mogu svoje ponude i slobodne uvjete mijenjati na bilo koji način. U aukcijskom krugu pokreće se on-line postupak nadmetanja, te  se svim sudionicima prikazuju samo  najniže cijene troškovnika odnosno  ponude. Tijekom slijedećih 15 minuta (vrijeme se može podesiti) sudionici svoju ponudu  mogu mijenjati samo prema niže. Nova ponuđena cijena ne može biti  jednaka trenutno najnižoj ponuđenoj cijeni. Aukcijski krug  produžava se  2 minute prilikom bilo koje promjene cijene u zadnje 2 minute. E- dražba  završava ukoliko  u sljedeće 2 minute nitko od sudionika ne dostavi bolju ponudu.

U sljedećoj tabeli daje se prikaz rezultata u nekoliko provedenih e-dražbi:

Predmet nabave Procijenjena  vrijednost

nabave

Broj  sudionika Najviša ulazna  cijena Najniža ulazna  cijena Završna  najniža

cijena

Ušteda

u kn

Ušteda  u % Broj  produljenja e – dražbe
 Računala i monitori 50.000,00 6 65.790,00 42.410,00 40.896,00 1.514,00 3,57 21
Proširenje   niskonaponskog

bloka

60.000,00 3 51.300,00 51.579,00 49.900,00 1.679,00 3,26 4
 Metal detektorska vrata 49.000,00 3 52.800,00 50.000,00 23.600,00 26.400,00 52,80% 18
Rendgen  za  službeni prolaz 195.000,00 3 191.000,00 182.000,00 99.000,00 83.000,00 45,60% 43
Košenje   raslinja -održavanje okoliša 135.000,00 7 595.193,00 127.324,00 114.127,80 13. 196,40 10.36% 8
Ukupna ušteda: 125.789,40

Iz gornjeg tabelarnog prikaza razvidno je da e-dražbe štede novac.  Također, e-dražbe  štede i jedan od najvažnijih resursa današnjice a to je vrijeme. E- dražbe stvaraju atmosferu povjerljivosti između ponuditelja i naručitelja, te su moćan alat za borbu protiv korupcije. Njima se potvrđuje ispravnost izbora postojećeg dobavljača ili potencijalnoga novog dobavljača, a dosegnute financijske uštede povećavaju konkurentnost tvrtke i poboljšavaju investicijske mogućnosti.

Vrijeme, novac, transparentnost i dokazivost odlučujući su  faktori nabavnih procesa, kod čega upravo e-dražbe utječu na poseban način. Svojom transparentnošću i povratnom dokazivošću omogućuju zaštitu cjelokupne nabave, a to uključuje i same specijaliste nabave.

Temeljna  svrha  nabave je transparentno i  jednakopravno konkurentsko nadmetanje  ponuditelja uz što je moguće bolje planiranje potrošnje sredstava naručitelja. Kao što je vidljivo iz tabelarnog prikaza, e-dražbe omogućavaju intenzivno konkurentsko nadmetanje i kao rezultat daju povoljnije ponude.  Stoga bi, u postupcima jednostavne nabave  svim javnim i sektorskim naručiteljima preporučili primjenu e-dražbi.