Raspored usavršavanja i edukacija

Programi edukacija razrađeni su uz pomoć Europskog okvira kompetencija za stručnjake za javnu nabavu – ProcurCompEU.

9.11.2023.
Webinar: Pregled i ocjena ponuda kroz praktičan rad i prikaz najčešćih pogrešaka kroz praksu DKOM-a
Predavači: Stana Kurtov, Tomislav Muhvić
Mjesto: online

23.11.2023.
Webinar: Jednostavna nabava – od pravilnika do provedbe, nepravilnosti u javnoj nabavi pri izradi dokumentacije i pregledu i ocjeni ponuda s prikazom ključnih kompetencija ProcurCompEU
Predavači: Stana Kurtov, Tomislav Muhvić
Mjesto: online

30.11.2023.
Webinar: Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima koji su sufinancirani sredstvima EU u odnosu na pripremu i provedbu postupka javne nabave – primjeri i praksa
Predavači: Ines Gruica Devčić, Ivan Serdarušić
Mjesto: online

7.12.2023.
Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda. Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Predavači: Stana Kurtov, Tomislav Muhvić
Mjesto: Projekt jednako razvoj d.o.o., Gradišćanska ulica 24, Zagreb

14.12.2023.
UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima
Predavači: Stana Kurtov, Tomislav Muhvić
Mjesto: Projekt jednako razvoj d.o.o., Gradišćanska ulica 24, Zagreb

20.12.2023.
Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešakaTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima
Predavači: Stana Kurtov, Tomislav Muhvić
Mjesto: Projekt jednako razvoj d.o.o., Gradišćanska ulica 24, Zagreb

9.1.2024.
Jednostavna nabava – od pravilnika do provedbe, nepravilnosti u javnoj nabavi pri izradi dokumentacije i pregledu i ocjeni ponuda s prikazom ključnih kompetencija ProcurCompEU
Predavači: Stana Kurtov, Tomislav Muhvić
Mjesto: Projekt jednako razvoj d.o.o., Gradišćanska ulica 24, Zagreb i online

10.1.2024.
Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima koji su sufinancirani sredstvima EU u odnosu na pripremu i provedbu postupka javne nabave – primjeri i praksa
Predavači: Ines Gruica Devčić, Ivan Serdarušić
Mjesto: Projekt jednako razvoj d.o.o., Gradišćanska ulica 24, Zagreb i online

29.1.2024. – 2.2.2024.
Program izobrazbe u području javne nabave
Predavači: Stana Kurtov, Tomislav Muhvić, Ines Gruica Devčić, Ivan Serdarušić, Lana Tortić
Mjesto: Sky Office, Zagreb

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.