Kategorija | Edukacije | sve kategorije


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
19.11.2019
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Provedba pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupanje u elektorničkom oglasniku javne nabave i najčešće nepravilnosti kod provođenja navedenog postupka javne nabave prema rješenjima DKOM-a i presudama Visokog upravnog suda
Hotel Panorama, Zagreb
20.11.2019
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Ključni izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a
Hotel Panorama, Zagreb
21.11.2019
9:00 - 16:30
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I PRIMJERI IZ PRAKSE: Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta; ENP kriteriji; pogreške prilikom pregleda i ocjene ponuda; najčešće pogreške u troškovnicima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
28.11.2019
9:00 - 16:30
Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
10.12.2019
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda i oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
Hotel Panorama, Zagreb
11.12.2019
9:00 - 16:30
UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
Pogledajte ostale kategorije edukacija