Kategorija | Edukacije | sve kategorije


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
23.09.2020
9:00 - 16:30
WEBINAR_Upravljanje postupkom nabave za manje iskusne: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima
Online,
05.10.2020 - 09.10.2020
8:30 - 17:15
Program izobrazbe u području javne nabave
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
14.10.2020
9:00 - 16:30
Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
06.11.2020
9:00 - 16:30
Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije: kako postaviti uvjete sposobnosti i ENP kriterije te kako ocijeniti ponude kroz prizmu elemenata nepravilnosti
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
13.11.2020
9:00 - 16:30
Provođenje postupaka jednostavne nabave, Kako ocijeniti ekonomski najpovoljniju ponudu – Pregled i ocjena ponuda Osnove ugovora u javnoj nabavi
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
25.11.2020
9:00 - 16:30
Ključni izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
30.11.2020 - 04.12.2020
8:30 - 17:15
Program izobrazbe u području javne nabave
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
10.12.2020
9:00 - 16:45
Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
19.05.2021
9:00 - 16:30
Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka
Remisens Premium Hotel Ambasador, Opatija
Pogledajte ostale kategorije edukacija