Datum/Vrijeme
13.10.2021
9:00 - 16:15

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Iako je korištenje ekonomski najpovoljnije ponude uvedeno još 2017.godine, još uvijek postoje nedoumice na koji način odrediti kriterije koji će omogućiti odabir najkvalitetnije ponude. Variranje različitih pondera dopušta pravu tržišnu utakmicu i omogućava ponuditeljima nuđenje kvalitetnije opreme, usluge ili radova a naručiteljima kupovinu nečeg što će im donijeti dugogodišnju korist. Savladavanje modela i tehnika izrade ENP-a pogotovo korištenjem modela troška životnog vijeka neupitno dovodi do odabira ponude koja daje najbolju vrijednost za novac.

Predavanje će obraditi kompetenciju br. 5: ODRŽIVA NABAVA.

Podrazumijeva ZNANJE o ciljevima održivosti organizacije (okolišnim i društvenim) i povezanim nacionalnim politikama te dostupnim alatima, standardima i metodama za njihovo uključivanje u postupak nabave.

Održivom javnom nabavom strateški ciljevi javne politike uključuju se u postupke nabave kao što su zelena javna nabava, društveno odgovorna javna nabava te osiguravanje istinskog tržišnog natjecanja i sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika. Ona doprinosi smanjenju utjecaja nabave na okoliš, ostvarivanju društvenih ciljeva i poboljšanju odnosa troškova i koristi za organizaciju i za cijelo
društvo.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu. Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata. Evidencijski broj programa 2021-0305.

Više o edukaciji i dnevni raspored!

 

Klikni i preuzmi program! (198.8 KiB)

Predavač

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Pogodnosti za polaznike

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 952,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

  • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
  • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 1.190,00 kn + PDV

U CIJENU JE UKLJUČENO: Osvježenje pod pauzama i ručak

Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

  1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
  2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
  3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
  4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
  5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
  6. Potvrdu o pohađanju i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

1,190,00 Kn


U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)