PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
27.03.2019
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Javna nabava ICT proizvoda i usluga“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati. 

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara izdvajamo: 

 • Rast informacijskih tehnologija je ubrzan iz dana u dan te je tako povećana i potreba specifičnih znanja
 • Dokumentacija o nabavi informatičkih proizvoda je znatno drugačija od svih ostalih
 • Kriteriji za nabavu informatičkih proizvoda su raznoliki, potrebno je uložiti veći trud da se istraži tržište i dobije ono što se želi
 • Kako se osigurati kod nabave programa/software-a odnosno korištenja prava vlasništva

 

U ovoj interaktivnoj radionici  prezentirana teorijska znanja polaznici samostalno obrađuju u radionici izrade dokumentacije o nabavi i ugovora o javnoj nabavi.

Uvod u problematiku teme

Kupovina informatičke opreme je tema koja se ubrzano širi na sve segmente tržišta, bilo da s radi o nabavi računala, dronova, pametnih automobila ili kompliciranih ICT rješenja kao što su pametni gradovi, pametne svjetiljke i slično.

 

Nepravilno i nedovoljno istraženo tržište za rezultat ima loše napisanu DoN a posljedica toga je obično dobivanje nedovoljno dobrog proizvoda.

 

U ovoj edukaciji ćemo upozoriti na što se treba paziti kod kupnje ICT opreme i usluga, kako se osigurati da se dobije upravo ono što se želi a da postupak bude jednostavan, brz i bezbolan i za naručitelja i za ponuditelja.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 

 • Temeljna znanja o javnoj nabavi dodatno se proširuju upoznavanjem sa posebnim znanjima specifičnim za predmet nabave
 • Edukacija daje prikaz kompletnog ciklusa nabave stavljajući naglasak na rizike koji se uobičajeno javljaju u ovakvim postupcima nabave.
 • Program je utemeljen na vježbama i interaktivnom pristupu, jer takav način rada doprinosi boljem razumijevanju problematike, te postavljanju pitanja i pružanju odgovora na probleme koji proizlaze iz prakse.
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 500 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi;
 • PJR je pokrenuo besplatni javni portal na kojemu eminentni stručnjaci iz područja javne nabave pišu stručne članke i dijele iskustva javna-nabava.info
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

 

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz ekstenzivne praktične vježbe naučite kako provesti svoje postupke javne nabave ICT opreme i usluga.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti
 • svima drugima koje teme javne nabave, kao i ugovori za kupnju ICT rješenja

 

Pogodnosti za polaznike PJR edukacije

Svi polaznici PJR edukacija ostvaruju niz dodatnih pogodnosti. Pohađanjem jedne PJR edukacije ostvarujete pravo na sljedeće pogodnosti:

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju ostvaruju grupe (dvije ili više osoba iz iste organizacije) i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a te automatski ostvaruju redovni popust od 20% za svaku sljedeću edukaciju

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija  postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na PJR KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave. Detaljnije o nadolazećim temama u ovoj sezoni 2018/2019 pročitajte ovdje(link).

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima na sljedeće načine:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatnu procjenu potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili personaliziranim sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00-10:30

Planiranje

 • kako uvrstiti ICT nabavu u plan- roba, usluge
 • kupnja računala – što se može a što ne spojiti u jednu nabavu
 • kako odrediti procijenjenu vrijednost kod nabave ICT računala s obzirom na brze izmjene tržišta
 • kako postupiti kod dugotrajnih okvirnih sporazuma s obzirom na promjene na tržištu (zastarjela oprema, novi modeli)

10:30-10:45

Pauza za kavu

 

10:45-12:15

Uvjeti sposobnosti

 • primjeri propisa koji se, uz ZJN2016 moraju uzeti u obzir kod javne nabave (posebni propisi)
 • koje sustave kvalitete treba ponuditelj imati- što je ISO?
 • Nabava softwarea – pravo na korištenje
 • Kada tražiti kataloge, kada uzorke, a kada jedno i drugo

12:15-13:15

Pauza za ručak

 

13:15-14:45

ENP kriteriji

 • Primjeri ENP kriterija kod kupnje računalne opreme/software
 • Radionica izrade ENP kriterija za računalnu opremu/software

14:45-15:00

Pauza za kavu

 

15:00-16:30

Ugovor o javnoj nabavi

 • Zašto nije dobra ideja prijedlog ugovora kao dio DoN kod ICT nabave
 • Što je to EULA?
 • Dodatno ugovaranje kao posljedica zastarjele opreme kod dugotrajnih ugovora/okvirnih sporazuma, kada je opravdano

Profili trenera

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica odjela za provedbu projekata i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, a ujedno je i certificirani miritelj. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom procedura i procesa, suradnjom s revizijskim misijama Europske Komisije. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u upravlja odjelom i portfeljom od pedesetak projekata kojima PJR aktivno pomaže u provedbi, vodi portfelj svih postupaka javne nabave za sve klijente PJR-a, bavi se kontrolom dokumentacije i provedbe projekata koje odjel vodi. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju i vrlo česti predavač u području strukturnih fondova, provedbe i javne nabave u EU projektima.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Ima značajno iskustvo u procjeni sukladnosti ideja za financiranje iz EU fondova, razvoju projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, te razvoju strateških dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Urednik je portala www.javna-nabava.info, dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Stana Dolanac

Stana Dolanac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gospodarstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening  „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

U kotizaciju je uključeno

 • Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR-a o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju
 • Osvježenje pod pauzama

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

 

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

 

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

 

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

 

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.