PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
29.02.2016 - 04.03.2016
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Metodologija Akademije izvodi se po specijalno dizajniranom programu, a među najvažnijim metodama ističemo:

 1. Izjednačavanje informacija polaznika. Kako bi program mogli pohađati i oni koji nemaju iskustva u EU projektima, omogućili smo svima pohađanje našeg redovnog jednodnevnog seminara o uvodu u strukturne fondove. Seminar je idealno pohađati prije dolaska na akademiju, no smije se i kasnije (do godinu dana poslije završetka programa Akademije).
 2. Prethodna priprema.  Za sve koji se do sada jesu ili nisu susreli s EU projektima, pripremili smo ogledni primjerak čak 2 EU projekta na hrvatskom jeziku koje šaljemo kao dio materijala za pripremu (pre-reading). Projektne prijedloge potrebno je pročitati prije dolaska na Akademiju, zajedno s 2 natječaja na koja su se prijavljivali, kao i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava jer sve to ima svrhu polaznike pripremiti za uspješno pohađanje programa.
 3. Učenje primjerom.  Primjeri projekata složeni su kao odgovor na 2 stvarna EU natječaja iz 2015. godine, s ciljem da omogućimo polaznicima iz svih sektora (javni, privatni i civilni) relevantan i koristan primjer. Ova se 2 projekta koriste tijekom cijelog programa kako bi se polaznici mogli zamisliti u konkretnoj situaciji.
 4. Simulacije i studije slučaja.  Polaznici igraju ulogu projektnog tima. Razmatrajući konkretni projekt, simuliramo događaje tijekom provedbe (inspirirano stvarnim situacijama iz različitih projekata) i stavljamo ova 2 projekta u različite izazovne situacije tijekom cijelog životnog ciklusa kako bi polaznici morali istražiti situaciju i potražiti rješenje.
 5. Grupne rasprave i peer learning (vršnjačko učenje).  Polaznici su raspoređeni u manje timove koji u sinergiji dolaze do rješenja problema. Podjelu polaznika u timove formiramo s obzirom na individualnu struku, prethodno iskustvo i predviđeni stupanj potencijalne međusobne sinergije, izbjegavajući pri tome grupiranje osoba iz iste institucije. Trudimo se svakog polaznika potaknuti da podijeli s grupom svoja iskustva u projektima ili sličnim situacijama.
 6. Alati.  Kako bi se polaznici osamostalili u upravljanju projektima, na Akademiji pojašnjavamo i dajemo razne korisne alate (npr. predložak detaljnog plana provedbe aktivnosti projekta i osobama koje su zadužene za pojedini zadatak, „excel“ tablicu izračuna tijeka sredstava koja računa u kojem će periodu projekt ostati bez predujma i sl.). Alati su dostupni u elektroničkom obliku i kasnije te su vrlo korisni i primjenjivi u radu s vlastitim projektima.
 7. Debate, pitanja i odgovori.  Svaki blok programa uključuje i vrijeme za pitanja polaznika na navedenu ili povezanu temu, iznošenje vlastitih iskustava u određenim situacijama. Predviđene su debate „suprotstavljenih timova“ koji iz različitih kutova razmatraju pojedine situacije i probleme.
 8. Follow-up. Nakon što završi program Akademije zamišljeno je da svaki polaznik postaje članom PJR KLUB-a te u redovnim druženjima 3 puta godišnje na stručnim izlaganjima i diskusijama ima mogućnost nastaviti suradnju i umrežavanje s ostalim članovima i korisnicima EU projekata te tako produbljivati svoja znanja i iskustva.

Uvod u problematiku teme

Koji su točno bili izazovi i kakva je bila uspješnost provođenja projekata financiranih iz IPA fonda iz perspektive korisnika te koliko je cijeli sustav bio učinkovit i kako su se doista u praksi provodili projekti, nije do sada bilo poznato. Kako bi se skupila iskustva svih IPA korisnika (grant) sredstava na jednom mjestu i osigurao temelj za buduću kvalitetnu provedbu projekata te povećanje apsorpcijskog kapaciteta, 2014. godine osmislili smo i proveli istraživanje o provedbi EU projekata  u Hrvatskoj. Populaciju istraživanja sačinjavali su korisnici EU fondova u 37 natječaja i 576 projekata (ukupna vrijednost 103.123.497,30 eura). Od svih navedenih, u istraživanju je sudjelovalo 390 EU projekata (67,70 %) .

U nastavku su neki od rezultata koje je dalo ovo istraživanje:

 • Korisnici kao jedan od ključnih problema provedbe navode administrativne zahtjeve u provođenju projekata , što često onemogućava fokusiranje na projektne aktivnosti i ostvarenje rezultata.
 • 5,45 prosječan je broj realokacija proračuna  napravljenih na projektima, što ukazuje kako na slabije planiranje tako i na potrebu za znanjima o upravljanju promjenama i pravilima koja utvrđuju proceduru promjena projekata
 • Prosječno vrijeme potrebno od predaje izvještaja projekta do isplate sredstava bilo je 11 mjeseci i 23 dana , a ova činjenica stvara izrazito veliku potrebu za pomnim planiranjem tijeka sredstava.
 • Prosječno je odobreno (iskorišteno) 85,80 % sredstava , što upućuje na potrebu za uvećanjem vještina izvješćivanja i valjanog dokumentiranja troškova.
 • Najčešći razlozi neprihvatljivosti troškova  bili su pogreške u javnoj nabavi, neopravdana budžetska prekoračenja i neprihvaćeni neposredni rezultati projekata.

Sve ove greške i kako ih izbjeći  pomno obrađujemo na programu Akademije. Javna nabava je ispred svega najrizičnija aktivnost svakog projekta, što je razlog zašto smo 2/5 programa posvetili toj temi. Program Akademije temelji se na nalazima ovog opsežnog istraživanja i višegodišnjeg iskustva u radu s korisnicima sredstava, ali i u institucijama koje upravljanju sustavom fondova

Zašto pohađati edukaciju

Besplatni uvodni seminar

 • Zato jer, ukoliko smatrate da Vam treba, upisom programa Akademije dobivate 1 besplatni seminar o uvodu u sustav strukturnih fondova koji se izvodi 7 dana prije početka programa

Primjer čak 2 EU projekta

 • Zato što ćete dobiti čak 2 primjera EU projekta, jedan iz Europskog socijalnog fonda (ESF)-a i jedan iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)
 • Zato jer smo primjere projekata razvili temeljem stvarnih natječaja iz 2015.g.
 • Zašto 2 projekta? Zato jer je jedna vrsta projekata zanimljiva privatnom sektoru, a druga vrsta projekata je zanimljiva javnom i civilnom sektoru, a mi smo htjeli pokriti sve očekivane interese vrlo različitih polaznika.

Simulacija iskustva rada na projektu

 • Zato što Vam je dosta općenitih edukacija o EU fondovima i želite napraviti korak dalje
 • U 5 dana programa ne koristimo ni 1 slajd powerpoint prezentacije, program je 100% praktičan
 • Zato što je naš cilj učiti Vas logičnom i ugovorno argumentiranom razmišljanju te smo uložili veliki trud u odabir metoda i vježbi kojima ćemo Vas na najkvalitetniji način potaknuti da iskusite provedbu projekta

Stjecanje znanja

 • Zato što ćete steći sveobuhvatno znanje o pravilnoj i uspješnoj provedbi EU projekata
 • Zato što ćemo Vam pokazati da svako pravilo ima svoj temelj i kako taj temelj možete pronaći
 • Zato jer je kvalitetan i izvediv projektni prijedlog moguće razviti tek nakon stjecanja niza znanja iz provedbe koje ova edukacija nudi

Kredibilitet

 • Zato što smo utemeljeno na iskustvu 390 projekata koji su sudjelovali u istraživanju za Vas specifično probrali najbitnija područja i najčešće izazove
 • Zato što Vas na programu vodi tim stručnjaka koji ima dugogodišnje bogato i raznovrsno iskustvo na nekoliko stotina EU projekata
 • Zato što istovremeno dobivate dvije potvrde: potvrdu o pohađanju respektabilnog programa Akademije i potvrdu odobrenu od Ministarstva gospodarstva koja nosi bodove za obnavljanje certifikata u području javne nabave

Dupla potvrda

 • S obzirom da su zadnja 2 dana programa Akademije ujedno potvrđeni kao redoviti program usavršavanja u području javne nabave “Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranima iz sredstava Europske unije” koji se provodi sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave, polaznici osim Potvrdu o pohađanju programa Akademije, dobivaju i potvrdu za 16 sati usavršavanja koja nositeljima certifikata služi u obnavljanju certifikata u području javne nabave.

Networking i daljnja suradnja

 • Zato što ćete na Akademiji u klupe sjesti s drugim korisnicima EU sredstava s različitim pozadinama i iskustvima te tako dobiti jedinstvenu priliku sagledavanja pojedinih problema i rješenja iz drugog kuta
 • Zato što želite ući u klub voditelja EU projekata i nastaviti se družiti 3 puta godišnje na našim okupljanjima i razmjenama iskustava na PJR KLUB-u

Dosta nam je primjera dobrih ideja koje zapadaju u probleme i gledanja kvalitetnih projektnih timova i organizacija čija se visoka motivacija smanjuje, a novac vraća u EU. Jedna od misija rada u PJR timu jest stvaranje osnova i učenje korisnika kako navedene greške izbjeći. Želimo Vam pomoći da EU sredstva iskoristite maksimalno moguće. Iz tih vrijednosti proizašao je ovaj program edukacije.

Ciljne skupine edukacije

PJR Akademija o provedbi projekata iz strukturnih fondova namijenjena je svima koji provode ili žele provoditi EU projekte. Konkretno, sljedećim specifičnim skupinama:

 • Iskusnim voditeljima projekata.  Vama, koji ste iskusni voditelji IPA projekata i koji želite prijeći na pravila strukturnih fondova kroz naprednu i izuzetno praktičnu edukaciju kako bi postali uistinu izvrsni u svom poslu.
 • Onima koji to žele postati.  Vama, koji ste svoje projektne prijedloge poslali ili planirate njihovu pripremu za EU natječaje.
 • Potpornim organizacijama i specifičnim stručnjacima. Vama, računovođama, voditeljima financija, revizorima, stručnjacima za javnu nabavu, prevoditeljima, savjetnicima, jer se tijekom projekta pojavljuje potreba za različitim funkcijama te za uslugama organizacija poput konzultantskih kuća, financijskih institucija, javnih razvojnih tvrtki i sličnih pravnih osoba koje također moraju biti upoznate s izazovima provedbe kako bi uistinu mogli pomoći projektima.
 • Mladim osobama i onima koji traže ili žele promijeniti posao. Vama, koji ste shvatili da je tržište voditelja EU projekata u konstantnom rastu, a da je očekivana količina ovakvih pro-jektnih prilika desetak puta veća od kad smo pristupili Europskoj uniji. Tržište rada voditelja EU projekata novo je i specifično tržište. Temeljem osobnog poznavanja organizacijske strukture tristotinjak projekata, u velikoj većini slučajeva voditelji su bile mlade osobe koje brzo uče, sklone su multidisciplinarnom pristupu učenju te vole dinamično radno okruženje.

Materijali za prethodnu pripremu (pre-reading):

 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa svim prilozima
 • Stručni članci o sustavu EU fondova kojima je autor PJR
 • Projekt napisan za ESF natječaj
 • Projekt napisan za EFRR natječaj

Sve materijale koje nadalje nabrajamo i koji se dobivaju tijekom pohađanja dakle dobivaju se DUPLO (za svaki projekt):

 • Primjer dnevnog reda ključnog kick-off sastanka projektnog tima
 • Predložak i popunjen primjer detaljnog plana provedbe projekta – gantogram
 • Predložak i popunjeni primjer tablice za izračun novčanog tijeka
 • Primjer zahtjeva za nadoknadom sredstava
 • Primjer finalnog izvještaja projekta
 • Primjer razdjela proračuna u grupe nabave i popunjenog plana nabave
 • Do 3 seta dokumentacije za nadmetanje: za nabavu usluga, roba i izvođenje radova
 • Cijeli niz vježbi, studija slučaja, primjera druge projektne dokumentacije

Dnevni raspored

09:00 - 10:30

 • Uvod u program i predstavljanje polaznika;
 • Što EU projekt predstavlja različitim dionicima;
 • Pregled relevantnih rezultata istraživanja o provedbi projekata;
 • Kratki osvrt na razlike između pravila IPA[1]-e i ESI[2] fondova;
 • Vježba: kvalitetna priprema za kick-off sastanak projekta;

[1] Instrument za pretpristupnu pomoć

[2] Europski strukturni i investicijski programi

 

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

 • Planiranje provedbe aktivnosti u projektu;
 • Vježba: razrada gantograma (detaljna razrada provedbe aktivnosti i nabava u okviru projekta uz korištenje PJR alata za razradu);
 • Razlike u razradi plana aktivnosti projekata iz ESF[1]-a i EFRR[2]-a;
 • Uočavanje manjkavosti plana provedbe;

[1] Europski socijalni fond

[2] Europski fond za regionalni razvoj

 

12:15 - 13:15

Pauza za ručak

13:15 - 14:45

 • Raspodjela posla u provedbi projekata;
 • Bolja razrada uloge partnera;
 • Vježba: razrada partnerskog sporazuma;

 

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

 • Planiranje rada projektnog tima;
 • Vježba: planiranje individualnog rada;
 • Vježba: izračun vremena rada na projektu;
 • Diskusija o načinu ispunjavanja dokumenta timesheet i upravljanju trošenjem vremena tijekom projekta;

 

Dnevni raspored - 2. dan

09:00 - 10:30

 • Financijsko upravljanje tijekom novčanih sredstava;
 • Vježba: korištenje PJR alata za detaljni izračun novčanog tijeka sredstava;
 • Vježba: priprema Plana zahtjeva za nadoknadom troškova;
 • Diskusija o potencijalnim odlukama o financijskom upravljanju;

 

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

 • Predstavljanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovih priloga;
 • Studije slučaja iz provedbe EU projekata;
 • Primjeri i debate o situacijama koje mogu nastati u provedbi projekata (temeljeno na stvarnim slučajevima):
  • Utvrđivanje postupka nabave u projektima s partnerima;
  • Obvezujući prilozi ugovora o bespovratnim sredstvima;
  • Izmjene u ugovoru

 

12:15 - 13:15

Pauza za ručak

13:15 - 14:45

 • Studije slučaja iz provedbe EU projekata;
 • Primjeri i debate o situacijama koje mogu nastati u provedbi EU projekata temeljeno na Posebnim i Općim uvjetima Ugovora:
  • Smanjenje iznosa bespovratnih sredstava;
  • Ostvarivanje projektnih rezultata i indikatora;
  • Kašnjenje u provedbi projektnih aktivnosti;

 

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

 • Vježbe: prava i obveze korisnika;
 • Primjeri ključnih članaka Posebnih i Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i načini tumačenja:
  • Tehničke i financijske provjere ugovornog tijela;
  • Slaganje projektne dokumentacije;
  • Vidljivost i prihvatljivi projektni troškovi;
  • Obavijesti ugovornom tijelu;
  • Poznavanje ugovornih obveza koje proizlaze iz pravne stečevine EU
 • Diskusija o manjkavosti i arbitrarnosti odredbi Ugovora;

 

Dnevni raspored - 3. dan

09:00 - 10:30

 • Izrada izvještaja o napretku projekta (zahtjeva za nadoknadom sredstava);
 • Situacijski zadaci u provedbi projekta i načinu izvješćivanja:
  • Izvještavanje o kašnjenju, problemima i rizicima;
  • Dokazivanje provedbe projekta i postizanja indikatora;
 • Savjeti u pisanju izvještaja;

 

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

 • Upravljanje promjenama u projektu;
 • Vježba: izrada zahtjeva za realokacijom proračuna projekta;
 • Vježba: izrada zahtjeva za izmjenom (dodatkom) ugovora;

 

12:15 - 13:15

Pauza za ručak

13:15 - 14:45

 • Period poslije završetka projekta;
 • Vježba: Izrada Završnog izvještaja;
 • Vježba: Izrada Izvještaja nakon provedbe (tzv. ex-post izvještaj);

 

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

 • Vježba: izrada formalnog plana nabave;
 • Utvrđivanje predmeta nabave i ostalih bitnih elemenata natječajne dokumentacije;

 

Dnevni raspored - 4. dan

09:00 - 10:30

 • Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU;
 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU;
 • Zajednička nacionalna pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU;
 • Načela javne nabave;

 

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

 • Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU (nastavak)
 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi i pravila za subjekte koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi;
 • Planiranje nabave;
 • Postupci nabave za subjekte koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi;
 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i Zajedničkih nacionalnih pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU;

 

12:15 - 13:15

Pauza za ručak

13:15 - 14:45

 • Postupci nabave za subjekte koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (nastavak);
 • Vježba: izrada dokumentacije za nadmetanje – razlozi isključenja, uvjeti sposobnosti i kriteriji odabira – dokaznice u ponudi

 

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

 • Postupci nabave za subjekte koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (nastavak);
 • Vježba: izrada dokumentacije za nadmetanje u pregovaračkom postupku bez objavljivanja za nabavu usluga ili radova ili robe

 

Dnevni raspored - 5. dan

09:00 - 10:30

 • Postupci nabave za subjekte koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (nastavak);
 • Vježba: izrada dokumentacije za nadmetanje u postupku s objavljivanjem Obavijesti o nabavi robe ili radova ili usluga i objava nabave

 

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

 • Postupci nabave za subjekte koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (nastavak)
 • Vježba: izrada dokumentacije za nadmetanje u postupku s objavljivanjem Obavijesti o nabavi za nabavu robe ili radova ili usluga;
 • Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju;
 • Rok mirovanja;
 • Žalbe;

 

12:15 - 13:15

Pauza za ručak

13:15 - 14:45

 • Postupci nabave za subjekte koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (nastavak);
 • Vježba: izrada dokumentacije za izravnu dodjelu ugovora na temelju jedne ponude za nabavu robe ili radova ili usluga

 

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

 • Nepravilnosti u javnoj nabavi;
 • Preporuke Europske komisije o vrstama nepravilnosti i sankcija u javnoj nabavi na projektima financiranim iz sredstava EU;
 • Povezanost i relevantnost u odnosu na Zakon o javnoj nabavi

 

Prijave za edukaciju

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica odjela za provedbu projekata

Osnovnu naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata.S desetak godina iskustva u području EU fondova, najveći broj godina provela je u SAFU, gdje je iskustvo stekla kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata. Do prelaska u PJR bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. Sudjelovala je u izradi brojnih procedura upravljanja programima i projektima. Sudjelovala je u pripremi izvještaja za EK, Vladu i Sabor RH te brojnim revizorskim misijama. U PJR-u je direktorica odjela provedbe projekata, upravlja portfeljom od pedesetak projekata kojima PJR aktivno pomaže u provedbi, vodi portfelj javnih nabava za sve klijente PJR-a, stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju i vrlo česti predavač u području strukturnih fondova i javne nabave u EU projektima.

Ivan Serdarušić - PJR Akademija

Ivan Serdarušić - PJR Akademija

direktor odjela za razvoj projekata

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Republici Hrvatskoj po pristupanju EU.Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Na spomenutim radnim mjestima samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te sudjelovao u provedbi preko 250 projekata.Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom Regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Sudjelovao je u pripremi brojnih izvještaja za Europsku Komisiju i davao stručna mišljenja o valjanosti postupaka javne nabave.U PJR-u je direktor odjela za razvoj projekata, s iskustvom u izradi projektnih aplikacija za privatne, civilne i javne subjekte, te iskustvom u izradi studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za strukturne fondove. Dugogodišnji je predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.
Ana Fresl

Ana Fresl

direktorica

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Executive MBA programu Cotrugli poslovne škole. Početna znanja i iskustva u području EU fondova i projekata stekla je u 5 godina rada u Ministarstvu financija (MF) i Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), prvoj državnoj agenciji za upravljanje EU fondovima u Hrvatskoj. Svojim radom u MF/SAFU doprinijela je uspostavi sustava provedbe EU fondova u Hrvatskoj (priprema internih procedura i procesa za upravljanje projektima, sudjelovanje u dobivanju akreditacije Europske komisije za upravljanje EU fondovima u RH, obuka uključenih institucija itd.) za programe Phare i IPA. U SAFU je prvo samostalno vodila preko 50 projekata, a kasnije i upravljala portfeljem odjela od preko 200 različitih projekata i vodila SAFU-ov odjel za izobrazbu. Od osnivanja PJR-a 2009.g. savjetovala je pri razvoju preko 250 projektnih prijedloga, radila je kao stručni savjetnik na 12 projekata tehničke pomoći javnoj upravi u RH i zemljama susjedne regije. Ana je prepoznati predavač na području EU fondova, a o sustavu fondova, načinu kako prijaviti projekt na EU natječaje, javnoj nabavi EU i o uspješnoj provedbi projekata tokom rada u PJR educirala je oko 4.500 ljudi iz raznih hrvatskih institucija i tvrtki. Također je i česti govornik na događajima i konferencijama (primjerice Tjedan EU fondova, Poslovni uzlet, Liderove Žene u biznisu, Kongres hotelijera, seminari od UNDP-a, EBRD-a, Microsoftov partner summit, SAP A1 arena  itd.). Predsjednica je HUP – Udruge profesionalaca u fondovima EU, potpredsjednica Vijeća Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK, članica Upravnog odbora u Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju, koautorica je prvog velikog istraživanja PJR-a napravljenog na 390 EU projekata, višegodišnja autorica kolumne o EU financiranju u časopisu RRIF itd.

Slaven Tadić

Slaven Tadić

stručnjak za provedbu EU projekata

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje. Bio je asistent na projektu „VIP Asistance“  koji se financira iz programa IPA IV i proveo ga je Hrvatski savez slijepih. Na tom se projektu bavio sudjelovanjem u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, komunikaciji, izradi izvještaja, provedbi postupku nabava i kompletnom projektnom administracijom. U PJR-u je od 2011.godine, radi na poziciji Stručnjaka za provedbu EU projekata, na poslovima vezanim uz državne potpore, javnu nabavu u EU projektima, savjetuje korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata, s naglaskom na pravne aspekte projekata. Specijalizirao je područje javne nabave u EU projektima i tumačenje aspekata Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i tumačenje dobrih praksi u vođenju EU projekata. Radio je istraživanja u provedbi projekata i surađivao na izradi Rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima. Prepoznati je trener i autor stručnih članaka na području EU fondova i državnih potpora.

Ivan Barnjak

Ivan Barnjak

stručnjak za javnu nabavu

Diplomirani inženjer zračnog prometa u tijeku je završavanja poslijediplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer „Strateško poduzetništvo“. Osim iskustva u privatnom sektoru, stručno znanje i iskustvo stjecao je u preko 7 godina rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) gdje je radio na raznim pozicijama. Kao Voditelj odjela, u Uredu za pripremu i provedbu Strukturnih instrumenata, vodio je tim od 8 voditelja projekata s preko 50 projekata u portfelju odjela. Istovremeno je radio na pripremi i provedbi prvog projekta financiranog iz Strukturnih instrumenata u portfelju SAFU-a vrijednosti preko 23 milijuna eura. Značajno iskustvo u pripremi i provedbi stekao je kao voditelj projekata u Uredu za pripremu i provedbu projekata na Phare i IPA I programu (Pomoć u tranziciji i jačanje institucija), radeći na različitim vrstama projekata (usluge, nabava roba, radovi, twinning), te također i u IPA IIIc komponenti (Regionalni razvoj – Regionalna konkurentnost), te na ugovorima o bespovratnoj pomoći velike vrijednosti. Kao voditelj projekata u portfelju je sudjelovao u preko 30 različitih projekata tijekom rada u SAFU. Radio je i kao savjetnik u Uredu za ocjenjivanje ponuda i ugovaranje i u ulozi predsjedavajućeg/tajnika u odborima za ocjenjivanje i odabir ponuda i projektnih prijedloga raznih vrsta natječaja i dodjele bespovratnih sredstava. U PJR-u radi kao stručnjak za javnu nabavu u Odjelu provedbe projekata, aktivno pomaže klijentima u provedbi projekata te je predavač PJR edukacija u području javne nabave te vještina provedbe i pravila ugovora u EU projektima.
Mirjana Čusek-Slunjski

Mirjana Čusek-Slunjski

stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Izobrazbu nastavlja na specijalističkom poslijediplomskom studiju iz Trgovačkog prava i prava društava (u tijeku). Na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin radila je 11 godina, gdje od 2003. godine sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, a od 2009. do 2014. godine uspostavlja i vodi specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. U organizaciji RRIF-ovog učilišta pohađa školu javne nabave, te od 2009. godine certificirana je trenerica i specijalist u sustavu javne nabave. U organizaciji Ureda za socijalnu partnerstvo Vlade RH i Varaždinske županije završila je seminar za miritelja u individualnim radnim i drugim vrstama sporova te je članica Udruge hrvatskih izmiritelja. U sklopu IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave. U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u RH u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave. Na OECD/ SIGMA materijalima radi kao stručni suradnik na usklađivanju materijala za potrebe edukacije specijalista javne nabave sa zakonodavstvom EU i RH. Sudjelovala je  u projektima: TEMPUS “Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia” (IPC), “Uspostavljanje sustava središnje javne nabave za Sveučilišta u Zagrebu”. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu u PJR odjelu provedbe projekata te je predavač PJR edukacija u području javne nabave u EU projektima

Napomena

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

 

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

 

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

 

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)