PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
09.05.2019
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Primjena ENP kriterija“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

 

Iz programa seminara: 

 • Zašto bi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) zaslužno trebao biti vodeći kriterij odabira najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave?
 • Postiže li postavljeni kriterij ENP svoj cilj: Excel model za izradu i vrednovanje ENP kriterija
 • Mogućnosti primjene ENP-a: modeli i tehnike izrade
 • DKOM odluke – nezakoniti ENP kriteriji
 • Prikaz ENP modela u EU i RH

 

U ovoj interaktivnoj radionici prezentirana teorijska znanja polaznici samostalno utvrđuju kroz izradu kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Iako je od uvođenja obaveznog korištenja ENP kriterija kao jedinog kriterija za odabir ponude prošlo više od godine dana, naručitelji još uvijek nisu sigurni donosi li im ovaj kriterij najbolju vrijednost za novac. Za kvalitetno kreiranje ENP kriterija, osim poznavanja predmeta nabave, potrebno je naučiti i pravila za njegovu izradu. Zemlje članice EU ENP kriterije postavljaju sa više slobode nego što je to u praksi u javne nabave u Republici Hrvatskoj, stoga je potrebno proširiti svoja znanja i shvaćanja o kriterijima za ekonomski najpovoljniju ponudu.

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Kriterij ENP mora naručiteljima omogućiti odabir ponude koja predstavlja najbolju kvalitetu a ne zadovoljavajuće rješenje
 • Možete naučiti kako na jednostavan i brz način uz pomoć Excel-a simulacijom provjeriti osigurava li vaš ENP-kriterij postizanje „najbolje vrijednosti za novac“.
 • Saznajte koji su to nezakoniti kriteriji u RH

 

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz ekstenzivne praktične vježbe naučite kako izraditi ENP kriterij te provjeriti njegovu funkcionalnost prije objave postupka.

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u područje ENP kriterija u nabavi,
 • ponuditeljima koji žele razumjeti postupak kreiranja i tumačenje ENP kriterija,
 • svima drugima kojezanima način kreiranja i uspješna primjena ENP kriterija u postupcima nabava s ciljem ostvarenja najbolje vrijednosti za novac.

Svi polaznici PJR edukacija ostvaruju niz dodatnih pogodnosti. Pohađanjem jedne PJR edukacije ostvarujete pravo na sljedeće pogodnosti:

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju ostvaruju grupe (dvije ili više osoba iz iste organizacije) i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a te automatski ostvaruju redovni popust od 20% za svaku sljedeću edukaciju

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija  postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na PJR KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave. Detaljnije o nadolazećim temama u ovoj sezoni 2018/2019 pročitajte ovdje(link).

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima na sljedeće načine:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatnu procjenu potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili personaliziranim sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

09:00 - 10:30

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) – uvod u temu

 • Zakonodavni okvir za primjenu kriterija ENP-a
 • Smjernice Ministarstva gospodarstva RH, Uprave za politiku javne nabave, za primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Razlika između minimalnih tehničkih uvjeta, uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir ponude

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

Kriterij ENP-a – pripremne radnje i potencijalni rizici

 • Mogućnosti primjene kriterija ENP-a u postupcima javne nabave – postavljanje ciljeva koji se žele postići
 • Excel model – postizanje „najbolje vrijednosti za novac“
 • Poznavanje predmeta nabave kao preduvjet kvalitete kriterija
 • Vježba: Izrada kriterija ENP-a u specifičnim postupcima

12:15 - 13:15

Pauza za ručak

13:15 - 14:45

Kriterij ENP-a – prikaz modela i praktične vježbe

 • Istraživanje tržišta i savjeti GS u postupku izrade DoN
 • Apsolutni i relativni model: prednosti i nedostaci pojedinog modela
 • Prikaz ENP modela u praksi u RH i EU

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

Vježba:  Ocjena kriterija ENP-a u specifičnim postupcima

 • Prezentacija izrađenih kriterija i ocjena
 • Rasprava

 

Prikaz primjera iz prakse

 • Prikaz najčešćih pogrešaka u izradi kriterija ENP-a iz prakse DKOM-a
 • Primjeri iz prakse Suda Europske unije u području primjene ENP-a

Prijave za edukaciju

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica za EU fondove i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, certificirani je miritelj. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom internih procedura, te suradnjom s revizorima EK. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Stručnjakinja je za sustav EU fondova, tumači pravila provedbe, provodi postupke javne nabave. Provela je nekoliko istraživanja u području EU fondova i javne nabave, koautor je ENP priručnika, nekoliko priručnika za korisnike EU fondova, te niza članaka. Dugogodišnji je predavač u području strukturnih fondova, provedbi EU projekata i javnoj nabavi.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Ima značajno iskustvo u procjeni sukladnosti ideja za financiranje iz EU fondova, razvoju projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, te razvoju strateških dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Urednik je portala www.javna-nabava.info, dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

 • Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR-a o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju
 • Osvježenje pod pauzama

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi

23. i 24. svibnja 2019. 
hotel Kvarner, Opatija

Napomena

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

 

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

 

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

 

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)