PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
28.01.2019 - 01.02.2019
9:00 - 17:45

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17). Pravilnikom se propisuju uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Sukladno članku 197. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, koji je pred Vama.

Trajanje programa je 50 sati.

 

Uvod u problematiku teme

Razumijevanje osnovnih načela i načina na koji funkcionira javna nabava potrebno je svim osobama  koje se u svom radu susreću s javnom nabavom. Program daje temeljna znanja i kao takav polazišna je točka za daljnje usavršavanje u području javne nabave.

 

Program je podjednako koristan za donosioce odluka kao i za osobe koje pripremaju dokumentaciju o nabavi ili koje pripremaju ponude.

 

Tijekom samog programu polaznici također vježbaju, pripremaju se i simuliraju izlazak na ispit javne nabave.

 

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 

 • Na sažet i jednostavan način upoznajte nacionalni i europski zakonodavni okvir javne nabave i saznajte osnovna pravila javne nabave.
 • Naučite prepoznati gdje se kriju najveći rizici u javnoj nabavi i kako ih spriječiti.
 • Pripremite se za izlazak na ispit s ciljem dobivanja certifikata u području javne nabave.
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 400 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.
 • PJR je nositelj EU projekta tehničke pomoći Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ u sklopu kojeg je sudjelovao u izradi Priručnika za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (dostupan na portalu javne nabave ovdje)
 • PJR je pokrenuo besplatni javni portal na kojemu eminentni stručnjaci iz područja javne nabave pišu stručne članke i dijele iskustva javna-nabava.info
 • Ukoliko ste klijent PJR-a ili dolazite u grupi od dvije osobe iz iste organizacije, ostvarujete pravo na najpovoljniju kotizaciju za ovaj program u Hrvatskoj.
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

 

Ova edukacija omogućuje Vam da uz nužan teoretski okvir, na praktičnim primjerima kroz interaktivne vježbe steknete temeljna  znanja u području javne nabave i pripremite se za izlazak na ispit.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno zaposlenicima organizacija koje su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 • ponuditeljima koji sudjeluju u postupcima nabava kako bi se upoznali sa Zakonom o javnoj nabavi u čijoj primjeni posredno sudjeluju
 • svima drugima koji žele naučiti više o javnoj nabavi

S ovom potvrdom ostvaruje se preduvjet za izlazak na ispit za certifikat u području javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

Svi polaznici PJR edukacija ostvaruju niz dodatnih pogodnosti. Pohađanjem jedne PJR edukacije ostvarujete pravo na sljedeće pogodnosti:

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju ostvaruju grupe (dvije ili više osoba iz iste organizacije) i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a te automatski ostvaruju redovni popust od 20% za svaku sljedeću edukaciju

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija  postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na PJR KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave. Detaljnije o nadolazećim temama u ovoj sezoni 2018/2019 pročitajte ovdje(link).

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima na sljedeće načine:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatnu procjenu potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili personaliziranim sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a. Ujedno je ovaj uvjet prepoznat kao najpovoljnija kotizaciju za ovaj program u Hrvatskoj.

 TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

 REDOVNE BESPLATNE EDUKACIJE – PJR KLUB: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata, državnih potpora i javne nabave. Više o temama koje su vam na raspolaganju u ovoj sezoni 2016/2017 pročitajte ovdje.

 KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije većinom održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima, primjerice:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko potreba za sastavljanjem in-house programa usavršavanja u javnoj nabavi temeljem točnih potreba organizacije i savjetovanja u području osiguravanja kvalitete u provođenju postupaka javne nabave te postupanju sa žalbama.

Dnevni raspored

Dnevni raspored – 1.dan

9:00-11:15

Uvod: predstavljanje programa, predavača i načina rada, uvod u javnu nabavu

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 • Načela javne nabave
 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30-13:45

 • Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 • Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije

13:45 – 14:30

Pauza za ručak

14:30-16:00

 • Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
 • Priprema postupka javne nabave
 • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15-17:45

 • Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
 • Početak i odabir postupka javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Ograničeni postupak javne nabave
 • Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

Dnevni raspored – 2.dan

9:00-11:15

 • Postupci i načini javne nabave – s praktičnim primjerima
 • Natjecateljski dijalog
 • Partnerstvo za inovacije
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30-13:45

Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu

 • – Dinamički sustav nabave
 • – Elektronička dražba
 • – Elektronički katalog
 • – Sustav kvalifikacije

13:45 – 14:30

Pauza za ručak

14:30-16:00

 • Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (I dio): Oblik i sadržaj, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, objave javne nabave

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15-17:45

Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (II dio): Oblik i sadržaj, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, objave javne nabave

Dnevni raspored – 3.dan

9:00-11:15

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – s praktičnim primjerima

 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – Uvjeti sposobnosti
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30-13:45

 • Kriterij za odabir ponude – ENP
 • Održiva javna nabava i zelena nabava (principi zelene javne nabave, legislativa zelene javne nabave, primjeri zelene javne nabave u RH i EU).

13:45 – 14:30

Pauza za ručak

14:30-16:00

 • Okvirni sporazum s praktičnim primjerima

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15-17:45

 • Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (III dio): vježba izrade dokumentacije za nadmetanje

Dnevni raspored – 4.dan

9:00-11:15

Okvirni sporazum s prikazom na praktičnim primjerima

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30-13:45

Ponuda  s prikazom na praktičnim primjerima I dio

 • oblik i sadržaj
 • zaprimanje i otvaranje

13:45 – 14:30

Pauza za ručak

14:30-16:00

Ponuda s prikazom na praktičnim primjerima II dio: Vježba pripreme i predaje ponude

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15-17:45

Ponuda s praktičnim primjerima III dio:

 • Postupak pregleda i ocjene ponuda
 •  Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima

Dnevni raspored – 5.dan

9:00-11:15

Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30-13:45

Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima

Postupci javne nabave kroz upravnu praksu

13:45 – 14:30

Pauza za ručak

14:30-16:00

Vježba provedbe postupka javne nabave (I dio)

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15-17:45

Vježba provedbe postupka javne nabave (II dio)

Profili trenera

 

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica za EU fondove i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, certificirani je miritelj. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom internih procedura, te suradnjom s revizorima EK. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Stručnjakinja je za sustav EU fondova, tumači pravila provedbe, provodi postupke javne nabave. Provela je nekoliko istraživanja u području EU fondova i javne nabave, koautor je ENP priručnika, nekoliko priručnika za korisnike EU fondova, te niza članaka. Dugogodišnji je predavač u području strukturnih fondova, provedbi EU projekata i javnoj nabavi.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Ima značajno iskustvo u procjeni sukladnosti ideja za financiranje iz EU fondova, razvoju projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, te razvoju strateških dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Urednik je portala www.javna-nabava.info, dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

Livija Radić

Livija Radić

savjetnica za javnu nabavu

Završila je sveučilišni stručni studij smjera Trgovinsko poslovanje na Odjelu stručnih studija Sveučilišta u Splitu te stručni studij Poslovne ekonomije na LIBERTAS međunarodnom studiju. Od 2008. godine radi na poslovima koji su uključivali javnu nabavu, a od 2014. godine kao voditeljica službe upravlja timom stručnjaka koji su vodili postupke javne nabave na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini (javni i privatni sektor) u grupaciji od 4 tvrtke. Kako je rano prepoznala važnost javne nabave, Livija je već 2009. položila ispit te stekla certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave, od 2011. godine također je i certificirani trener javne nabave. Livija je tijekom karijere intenzivno radila na pripremi ponudbene dokumentacije, pripremi žalbi ponuditelja za koje je radila u žalbenom postupku pred DKOM-om te ostalim poslovima vezanim uz javnu nabavu. Od 2018. godine radi u PJR timu kao savjetnica za javnu nabavu. Bavi se savjetovanjem ponuditelja i naručitelja u postupcima nabave u svim fazama, savjetovanjem klijenata koji su ponuditelji u tumačenju uvjeta nadmetanja, postavljanju pitanja na nadmetanje i odlučivanju o postupanjima u nadmetanjima, te pripremi, izradi i kontroli ponuda. Piše stručne članke u području javne nabave, sudjeluje u istraživanjima u javnoj nabavi, sudjeluje u radu portala www.javna-nabava.info, izvodi treninge i pruža podršku naručiteljima i ponuditeljima.

Albina Zanze

Albina Zanze

pravna savjetnica za EU projekte

Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a titulu LL.M. (Master of Laws in South East European Law and European Integration) stekla na Sveučilištu Karl Franz u Grazu, Austrija. Nakon magisterija imala je priliku za dodatno usavršavanje na Sveučilištu u Salzburgu, Austrija i na College of Europe u Bruggeu, Belgija. Dodatno je završila Program za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a, nositelj je Certifikata iz područja javne nabave te ima položeni pravosudni ispit. Radila je kao voditeljica odjela za pravne poslove i kao savjetnica ministra za međunarodne odnose i pravo EU u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Iskustvo vođenja parnica građanskog i trgovačkog prava stekla je radom u odvjetničkom uredu i u javnom poduzeću kao viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove. U PJR-u radi kao pravna savjetnica za EU projekte što uključuje ocjenu sukladnosti projektnih prijedloga s propisima u području državnih potpora, izradu kompleksnih prigovora na odluke o odabiru projektnih prijedloga i prigovora na odluke o financijskim korekcijama. Kao pravnica s dugogodišnjim iskustvom savjetuje klijente u različitim pravnim pitanjima EU fondova, tumačenju primjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, izvedbi ugovora o nabavi robe, radova i usluga, postupanju u javnim nabavama, primjerice u žalbama na dokumentaciju za nadmetanje i odluke o odabiru ili poništenju itd. Također je autor stručnih članaka i predavač u području državnih potpora, prava EU, pravila financiranja ESI fondovima i u području javne nabave.

U kotizaciju je uključeno

 • Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR-a o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju
 • Organiziran ručak

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 1.920,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

 

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 2.400,00 kn + PDV

 

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina početka održavanja edukacije

 

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

 

 

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)