Datum/Vrijeme
16.11.2022
9:00 - 16:15

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Za provođenje uspješne nabave dionici nabave trebaju imati specifična znanja i vještine s kojima se ne susreću u svom uobičajenom radnom okruženju. Kada govorimo o nabavama na EU projektima, korisnike EU projekata možemo podijeliti u dvije kategorije:

 • one koji su obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i
 • one koji su obvezni primjenjivati Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Pravila nabave podložna su stalnim promjenama, a takvo dinamično okruženje traži pravodobno posjedovanje aktualnih informacija i rješenja koja dovode do uspješnog savladavanja nabavnih pravila.

U ovom programu Vam, kroz analizu sličnosti i razlika ovih pravila, dajemo priliku učiti kroz primjere kako ispravno primijeniti načela javne nabave te kako na prihvatljiv način formulirati osnovne uvjete koje ponuditelji moraju ispuniti.

Iz programa seminara izdvajamo:

 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i pravila za pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava EU
 • Prikaz relevantne prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • Prikaz ciklusa nabave: od izrade plana nabave do objave postupka
 • Nepravilnosti u javnoj nabavi: Preporuke Europske komisije o vrstama nepravilnosti i financijskih korekcija u slučaju nepoštivanja pravila javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU.

Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata iz javne nabave.

Edukaciju je moguće pratiti uživo ili online. Ukoliko se odlučite za opciju online praćenja molimo navedite u napomeni kod prijave.

Više o edukaciji i dnevni raspored!

 

Klikni i preuzmi program! (207.0 KiB)

Profili trenera

Ines Gruica Devčić

direktorica za EU fondove i javnu nabavu

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Pogodnosti za polaznike

CIJENA S POPUSTOM* (-10%): 1.084,97 kn / 144 €

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 1.205,52 kn / 160 €

U CIJENU JE UKLJUČENO: osvježenje pod pauzom i ručak

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.U slučaju odustanka od edukacije:
u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanju i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)