PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
02.06.2016
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Uvod u problematiku teme

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska, kao i druge članice EU-a, ima odgovornost zaštite tržišnog natjecanja na području Europske unije, a time i obvezu da njene institucije ne narušavaju ili ne prijete narušavanjem tržišnog natjecanja stavljanjem određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili pružanje usluga u povoljniji položaj što bi utjecalo na trgovinu između država članica.

Svako nedopušteno odnosno nezakonito stavljanje poduzetnika u povoljniji položaj predstavlja potporu koju je korisnik takve potpore dužan vratiti.

Aktima Europske unije definirane su potpore koje se smatraju usklađenima s pravilima tržišnog natjecanja, pa je bitno znati koje su potpore uopće dopuštene te poznavati propisane postupke za dodjelu takvih dopuštenih potpora, kako davateljima tako i primateljima potpore.

Nadalje, primatelji i davatelji potpora moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore, stoga će se ovom edukacijom polaznicima približiti pojam poduzetnika kako je definiran praksom Europskog suda i Europske Komisije.

Iskustvo na razini cijele Europske unije pokazuje da je upravo nerazumijevanje pojma državnih potpora i nesnalaženje u postupcima dodjele istih razlog za povrat sredstava dobivenih od strane davatelja potpore, a koji može dovesti do znatnih financijski posljedica (uključujući stečajeve i likvidacije) kod primatelja potpore.

Od pristupanja Europskoj uniji, od Hrvatske se očekuje promjena u strukturi potpora i smanjenje ukupne razine državnih potpora. Te promjene utjecati će na sve dionike u postupcima budući da se Europska unija zalaže se za manje i bolje državne potpore tj. one usmjerene prema horizontalnim ciljevima koje najmanje narušavaju konkurenciju (npr. istraživanje i razvoj, mala i srednja poduzeća, zaštita okoliša, obrazovanje i usavršavanje).

Ova će Vas edukacija upoznati s relevantnom pravnom stečevinom na području potpore te donijeti jasan, teoretski i praktični uvid u problematiku sustava državnih potpora.

Zašto pohađati edukaciju

Seminar će Vam omogućiti da:

 • saznate koje su državne potpore zabranjene, a koje dopuštene
 • dobijete uvid u pravni okvir kojim se potpore određuju te praksu Europskog suda i Europske komisije
 • saznate pod kojim uvjetima i na koji način su državne potpore dopuštene
 • saznate jeste li i u kojim situacijama davatelj potpore; kako potpore dodijeliti na dopušten i zakonit način
 • dobijete uvid u obveze primatelje potpora s naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/li nedopuštenih potpora
 • se upoznate s definicijom, elementima i vrstama državnih potpora
 • saznate kako Europski sud definira pojam poduzetnika i kako odrediti veličinu Vašeg poduzeća
 • se upoznate sa Zakonom o državnim potporama i važećim pravilnicima

kroz teoriju i praktične primjere prepoznate probleme i moguća rješenja koje ćete moći primijeniti u svom sadašnjim i budućim poslovanju

Ciljne skupine edukacije

Javne i privatne organizacije:

 • Državna i javna uprava
 • Lokalna i regionalna samouprava
 • Organizacije civilnog društva
 • Trgovačka društva
 • Druge pravne osobe i institucije, potencijalni sudionici na natječajima s elementima državnih potpora

Potporne organizacije i suradnici:

 • Regionalne razvojne agencije
 • Banke
 • Konzultantske kuće
 • Revizori
 • Ostali zainteresirani za temu
 • Prezentacija
 • Vježbe s rješenjima
 • Priručnik: osnove državnih potpora (PJR publikacija) s listom dostupne ključne dokumentacije i linkovima

Dnevni raspored

09:00 - 10:30

Državne potpore u širem kontekstu: razumijevanje pojma, definicija, elementi državnih potpora, vježbe

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

Instrumenti za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora

12:15 - 13:15

Pauza za ručak

13:15 - 14:45

Vrste potpora, dopuštene državne potpore: prijava potpore Europskoj komisiji, skupna izuzeća (Enabling  regulation i GBER)

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

Dopuštene državne potpore: De minimis potpore, pojam poduzetnika i gospodarske djelatnosti, definiranje malog i srednjeg poduzetnika – vježbe, Zakon o državnim potporama

Prijave za edukaciju

Ana-Marija Klarić

Ana-Marija Klarić

U sustavu EU fondova je od 2011. godine. Radila je u Pravnom odjelu odnosno Pravnoj službi Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, gdje je obavljala kompleksne zadatke Pravne službe, uključujući izradu ugovora i drugih pravnih akata, davanje pravnih savjeta organizacijskim jedinicama agencije, naročito u vezi s implementacijom ugovora o nabavi robe, nabavi usluga, ugovora o građenju te ugovora o bespovratnim sredstvima, interpretaciju odredaba Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa, Praktičnog vodiča kroz EU fondove i natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava (PRAG), direktiva i uredaba, obveznog i radnog prava, sudjelovanje u postupcima mirenja prema pravilima Općih uvjeta građenja Crvene knjige FIDIC-a i postupcima mirenja ispred Predstavništva Europske komisije. Sudjelovala je u postupcima predstečajnih nagodbi i stečajnim postupcima. Obavljala je i poslove službenika za zaštitu osobnih podataka te zamjenika osobe zadužene za nepravilnosti u slučajevima sumnje na nepravilnosti i prijevare u ugovorima financiranima iz pretpristupnih i strukturnih fondova.

U PJR-u je pravni stručnjak za EU projekte, gdje je stekla dodatno značajno iskustvo u provedbi EU projekata financiranih iz EU fondova. Osim savjetovanja u pitanjima vezanima za javnu nabavu (po odredbama Zakona o javnoj nabavi, PRAG-a i Zajedničkih nacionalnih pravila) pri provedbi ugovora financiranih iz EU fondova i pitanjima provedbe ugovora, poslovanja društva i obveznog prava, izrađuje ugovore i druge akte i dokumentaciju za nadmetanje te analizira sustav državnih potpora, pravnih akata koji uređuju državne potpore, kao i relevantne presude Europskog suda i upravnu praksu Europske komisije iz područja državnih potpora. Posjeduje certifikat iz javne nabave, te je predavač u području EU fondova, javne nabave i državnih potpora.

Slaven Tadić

Slaven Tadić

stručnjak za provedbu EU projekata

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje. Bio je asistent na projektu „VIP Asistance“  koji se financira iz programa IPA IV i proveo ga je Hrvatski savez slijepih. Na tom se projektu bavio sudjelovanjem u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, komunikaciji, izradi izvještaja, provedbi postupku nabava i kompletnom projektnom administracijom. U PJR-u je od 2011.godine, radi na poziciji Stručnjaka za provedbu EU projekata, na poslovima vezanim uz državne potpore, javnu nabavu u EU projektima, savjetuje korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata, s naglaskom na pravne aspekte projekata. Specijalizirao je područje javne nabave u EU projektima i tumačenje aspekata Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i tumačenje dobrih praksi u vođenju EU projekata. Radio je istraživanja u provedbi projekata i surađivao na izradi Rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima. Prepoznati je trener i autor stručnih članaka na području EU fondova i državnih potpora.

Napomena

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

 

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

 

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

 

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)