Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
04.11.2021
9:00 - 16:15

Lokacija
Online

Kategorija


Sažetak programa

Predavanje će obraditi tematiku Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) kao i čl. 75. – 83. ZJN 2016.
Izrada plana nabave je obaveza svakog Naručitelja sukladno odredbama čl. 28. ZJN 2016, no uvijek je pitanje na koji način se formira isti te kako se pristupa izmjenama. Kod izrade plana nabave potrebno je paziti i na objedinjavanje pojedinih nabava te zabranu koja proizlazi iz čl. 4. st. 2. ZJN 2016.
Polaznicima će također biti prikazano nekoliko primjera iz prakse koji se odnose na poništenje postupaka javne nabave i mogućnosti koje Naručitelji imaju sa osvrtom na postupanja ponuditelja.
Kako bi se omogućilo daljnje napredovanje u profesionalizaciji javne nabave, Europska komisija je izradila i europski okvir kompetencija u području javne nabave – ProcurCompEU. Kompetencije koje su značajne za izradu plana nabave (planiranje, analiza tržišta, procjena potreba) kao i za procjenu potreba obrađuju se u sklopu pojedinih tema.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu. Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata. Evidencijski broj programa: 2021-0308

Više o edukaciji i dnevni raspored!

 

Klikni i preuzmi program! (203.0 KiB)

Profil trenera

Dino Prskalo

konzultant

Albina Zanze

konzultantica

Pogodnosti za polaznike

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 872,00 kn je cijena koju ostvaruju:

  • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
  • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 1.090,00 kn

Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

  1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
  2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
  3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
  4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
  5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
  6. Potvrdu o pohađanju i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

1,090,00 Kn


U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)