Kompetencije u vođenju projekata postoje već dugi niz godina i prepoznate su kao standard za utvrđivanje razine spremnosti i sposobnosti pojedinca da učinkovito upravlja projektom.

Okvir kompetencija za vođenje projekata omogućava pojedincima da se nose sa velikim brojem različitih specifičnosti – od određene djelatnosti, ekonomskog okruženja, društvenog statusa, tipa organizacije pa sve do tipa osobnosti tima sa kojim djeluje. Princip usvajanja potrebnih kompetencija prepoznat je i u segmentu javne nabave.

Kako bi se omogućilo daljnje napredovanje u profesionalizacija javne nabave, Europska komisija je izradila i europski okvir kompetencija u području javne nabave. ProcurCompEU predstavlja alat koji kroz 30 utvrđenih ključnih kompetencija omogućava stručnjacima u javnoj nabavi pozicioniranje u smislu vrednovanja njihovih kompetencija te usmjeravanje njihova profesionalnog razvoja. Kako bi se olakšala samoprocjena, ProcurCompEU sadržava i alat za samoprocjenu.

ProcurCompEU nije usmjeren samo na profesionalni razvoj pojedinca, već omogućava i određivanje potrebnih znanja, vještina i stavova na razini organizacije te je razrađena matrica kompetencija. Ova matrica kompetencija sadrži strukturu 30 kompetencija koje se mogu primijeniti na nekoliko profila radnih mjesta.

Iako je ProcurCompEU dobrovoljni alat, njegov značaj prepoznat je i u Nacionalnom planu za oporavak i otpornost 2021. – 2026. gdje su u sklopu reformske mjere C2.9.R1. Kontinuirano provođenje izobrazbe u području javne nabave planirana određena sredstva za integraciju ovog alata sa Portalom javne nabave kao i za prikaz praktične primjene ovog alata sa ciljem poticanja njegove uporabe.