PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Europska komisija (EK) pokrenula je javno savjetovanje vezano uz nacrt smjernica o inovativnoj javnoj nabavi[1]. Svrha savjetovanja je dobivanje povratnih informacija na nacrt smjernica od samih dionika u javnoj nabavi. Objava smjernica za inovativnu javnu nabavu dio je nastojanja Europske komisije da dodatno potakne korištenje kriterija inovativne nabave na području Europske unije.

Uvođenje promjena u javnoj nabavi kroz donošenje novih direktiva u javnoj nabavi 2014. godine, a koje su u Republici Hrvatskoj formalno na snagu stupile donošenjem novog Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016; dalje u tekstu: ZJN 2016), za cilj ima modernizaciju javne nabave na jedinstvenom tržištu EU i usmjerenje na korištenje javne nabave kao instrumenta povećanja održivog rasta te podrške stvaranju novih radnih mjesta uz pomoć inovacija (u javnoj nabavi). S obzirom na to da navedeno predstavlja jedan od njenih važnih strateških ciljeva EU, a koji uvelike prelaze puke formalne odrednice pravila javne nabave, EU je paralelno alocirala određeni iznos sredstava za pilot projekte inovacija te unapređenje razmjene dobre prakse unutar država članica EU.

Dodatno, Komisija smatra kako inovacije, odnosno javna nabava inovacija, nisu u dovoljnoj mjeri zastupljene u dijelu u kojem postoji potreba pružanja potpore malim i srednjim poduzetnicima te pogotovo novoosnovanim (inovativnim) poduzećima od strane Komisije, odnosno samih država članica. Naime, u svojoj komunikaciji Europskom parlamentu i vijeću iz 2016. godine[2], Komisija posebno ističe kako je zajednički cilj da Europa postane prvi izbor za ambiciozne poduzetnike koji utemeljuju i pretaču svoje napredne poslovne ideje u uspješna trgovačka društva u učinkovitim ekosustavima, dok ti isti poduzetnici zauzvrat stvaraju i otvaraju nova radna mjesta i potiču društvenu odgovornost. Pritom Komisija također ističe kako EU, unatoč velikom broju mladih i inovativnih poduzetnika, još nije u potpunosti iskoristila potencijal svog poduzetničkog kapaciteta i talenta te je potrebno učiniti više da bi se potaklo osnivanje novih poduzeća i na nacionalnoj razini država članica te na razini EU u cjelini.

Komisija smatra da su na razini EU mali i srednji poduzetnici nedovoljno zastupljeni u javnoj nabavi, i to pogotovo u nabavama velike vrijednosti. Također, u odnosu na njihov značaj u gospodarstvu, novoosnovana, odnosno rastuća poduzeća ne dobivaju razmjeran udjel ugovora o javnoj nabavi, a predstavljaju vrlo velik potencijal za rast. Stoga Komisija preporučuje kako je potrebno javne naručitelje kvalitetnije poduprijeti u korištenju mogućnosti na tržištu i uporabi moderniziranih alata za nabavu kojima bi se poboljšala uspostava inovativnih novoosnovanih i rastućih poduzeća. Tako inovativne nabave ili partnerstva za inovacije mogu biti važni načini na koje novoosnovana i rastuća poduzeća predstavljaju svoje inovativne proizvode javnim kupcima te se doprinosi donošenju novih i neispitanih ideje na tržište i time stvaraju preduvjeti rasta poduzeća.

Komisija stoga preporučuje daljnje mjere kojima bi se javni naručitelji dodatno potaknuli na korištenje inovativne javne nabave i uspostave tržišnih posrednika u području inovacija radi izgradnje mreža kupaca zainteresiranih za javnu nabavu povezanu s inovacijama, te poticanja svih država članica da postave ambiciozne ciljeve u pogledu kupnje inovacija i pružanja smjernica o nabavi povezanoj s inovacijama, polazeći od partnerstva za inovacije.

Smjernice o inovativnoj javnoj nabavi dodatni su korak u navedenom smjeru. One donose informacije o tome koje su dodatne koristi javne nabave inovacija, o važnosti formiranja politika vezanih uz provedbu javne nabave inovacija, o alatima kojima je moguće privući inovativne proizvođače, odnosno inovativna mala i srednja poduzeća kroz politike javne nabave, te alate za pripremu postupaka javne nabave inovacija, uključujući obrazloženja i pojašnjenja pravnih instrumenata na raspolaganju. Cilj smjernica je da služe kao inspiracija i poticaj javnim naručiteljima za korištenje inovacija u javnoj nabavi.

[1] Dostupne na http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25724

[2] Komunikacija komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija, Budući predvodnici u europi: inicijativa za novoosnovana i rastuća poduzeća, {swd(2016) 373 final} od 22.11.2016.