U postupku javnog otvaranja ponuda koje se vršilo elektroničkim putem (preko računala i projektora), u trenutku otvaranja ponude žalitelja izostao je prikaz ponuđene cijene, a kako je predstavnici naručitelja nisu uspjeli javno prikazati niti nakon više pokušaja, cijena njegove ponude je usmene pročitana iz nepoznatog izvora. Cijena drugog ponuditelja je iz prvog pokušaja javno prikazana. Naručitelj – cijena žalitelja je pročitana, ne iz nepoznatog izvora, već iz njegova ponudbena lista (premda nakon što je javno prikazana cijena drugog ponuditelja). Žalitelj je tražio pojašnjenje DoN 6.travnja. Odgovor je objavljen 7. travnja 2017., a otvaranje ponuda je bili 14. travnja (dakle na vrijeme odgovoreno). Međutim, Naručitelj je 11. travnja 2017. objavio neke odgovore, što je prekasno, obzirom na rok za dostavu ponuda. DKOM je utvrdio da su ti isti odgovori već objavljeni 7. travnja 2017. te da je navod neosnovan.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/315, 23.5.2017