Žalitelj navodi da jamstvo za ozbiljnost ponude odabranog ponuditelja nije u skladu s Dokumentacijom (nije valjano do roka valjanosti ponude već kraće) – žalbeni navod osnovan. Žalitelj navodi da je odabranu ponudu i Izjavu o nekažnjavanju potpisala ista osoba no ima različite adrese. DKOM je utvrdio kako se iz OIBa koji je jedinstven vidi da se radi o istoj osobi – žalbeni navod neosnovan. Žalitelj navodi da za jednog od nominiranih stručnjaka nije jasno je li nominirana stručnjakinja zaposlenica odabranog ponuditelja ili ne (nisu se očitovali ni u žalbenom postupku) – žalbeni navod osnovan. Odluka o odabiru poništena.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/97, 28.2.2017.