Konferencija u Opatiji

Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o.

Teme konferencije

Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne nabave dviju država članica EU te razmijeniti iskustva s brojnim domaćim stručnjacima. Neke od tema koje će biti obrađene su:

  • Državna uprava – digitalna transformacija
  • Zelena javna nabava i primjeri iz prakse
  • Europski okvir kompetencija za profesionalce u javnoj nabavi ProcurCompEU
  • Uloga i perspektiva Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
  • Rodno odgovorna javna nabava/Socijalno odgovorna javna nabava
  • Primjeri iz prakse: natjecateljski dijalog i natjecateljski postupak uz pregovore

 

Integrirani end-to-end proces nabave kao pokretač digitalne transformacije

Država je odvažnom i nadasve potrebnom odlukom o obveznosti primjene elektroničkog računa za sve obveznike javne nabave pokrenula ciklus digitalne transformacije čime su stvorena nova tržišta te potreba za novim poslovnim modelima i rješenjima. Pri čemu se svi dionici – da bi tu priliku mogli iskoristiti – moraju i sami digitalno transformirati.

Digitalna transformacija oslobodit će zarobljeni kapital

Kad se svi dionici i sami digitalno transformiraju, riješit će ne samo problem zbog kojeg su krenuli u digitalnu transformaciju, nego i unaprijediti brojna druga područja. Digitalnom transformacijom financijskog vrijednosnog lanca osloboditi će kapital zarobljen u izdanim, a ne-dospjelim računima. Digitalnom transformacijom procesa nabave povećati će njezinu učinkovitost i maksimizirati efekte. Digitalnom transformacijom upravljanja dokumentima i predmetima, uz korištenje rješenja u oblaku, stvoriti će priliku za transformaciju i optimizaciju i drugih procesa, a ne samo onih povezanih sa procesima e-računa. Sve ovo na kraju će pružiti priliku da se zatvori krug i tako dostupne podatke i digitalno transformirane procese iskoristi za pokretanje novog kruga digitalne transformacije.