Međunarodni predavači

dr. sc., Roberto Caranta

dr. sc., Roberto Caranta

dipl. iur., pravni fakultet Sveučilišta u Torinu (Italija)

Caranta je redoviti profesor upravnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Torinu. Koordinator je programa doktorskog studija te ravnatelj magistarskog programa Upravljanje javnim nabavama za održivi razvoj. Radi na institucionalnim pitanjima prava EU-a, posebice na pitanjima sudske revizije, zakonu o zaštiti okoliša i zakonu o javnoj nabavi. Na čelu je Europske službu za nabavu sa Steenom Treumerom. Autor je publikacija Promjene direktiva o javnim ugovorima i priča o tome kako djeluje zakon EU, Oblikovanje margina zakonodavstva EU u javnim ugovorima: pokriveni, miješani, isključeni i posebni ugovori, Održiva nabava, i dr.

Pilvi Takala

Pilvi Takala

dipl. iur., PTC Services, predsjednica uprave (Finska)

Gđa Takala je osnivačica i partnerica u PTC Services Oy, iz Helsinkija, Finske, te je specijalist za savjetovanje u javnoj nabavi, razvoj projekata te provođenje obuke vezane za javnu nabavu. Pod njezinim vodstvom tvrtka je sudjelovala u razvoju finske metodologije nabave, primjerice: razvoj metoda treninga, komentiranje legislative i izrada smjernica za provedbu nabave, razvoj elektroničkih alata za praktičnu provedbu postupaka i sl. Vrsna je stručnjakinja u području zakonodavstva javne nabave na međunarodnoj razini i u nekoliko je navrata pružila brojna savjetovanja o politici javne nabave i zakonima.

mr. sc., Bonnie Epema

mr. sc., Bonnie Epema

dipl. iur., The Drone (Nizozemska)

Gđa Epema je nezavisna pravnica u području javne nabave od 2003. godine. Od 1997. bavi se savjetovanjem, organizacijom i provođenjem postupaka javne nabave na praktičan i pragmatičan način. Bavi se pripremom i provedbom postupaka, izradom ugovora i okvirnih sporazuma, sudjeluje u pregovaračkim postupcima i upravlja postupcima nabave, posebice u IKT sektoru. Pruža savjetodavne usluge o strukturi politike javne nabave i postupcima nabave. Autorica je više stručnih članaka i radova u području javne nabave. Sudjelovala je u većem broju nacionalnih i međunarodnih projekata. Svoje znanje i praktična iskustva u području javne nabave redovito prenosi kroz treninge i radionice različitim dionicima u sustavu javne nabave u zemlji i inozemstvu.

Domaći govornici 

Nataša Mikuš Žigman

Nataša Mikuš Žigman

državna tajnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Gđa Mikuš Žigman je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta od studenog. Radno iskustvo stjecala je kao zamjenica ravnatelja te kao ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije od 2012. do 2016. godine. U Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju programa Europske unije radila je kao zamjenica državne tajnice od 2006. do 2011. a od 1997. do 1999. značajno iskustvo stekla je radom na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i Svjetske banke, BCEOM. Važno je istaknuti da je gđa Nataša od 2010.-2011. predstavljala Republiku Hrvatsku u Stručnoj skupini Europske komisije za kohezijsku politiku 2014.-2020. te je u razdoblju 2008.-2011. bila voditeljica radne skupine za poglavlje 22 u okviru pregovora za članstvo u Europskoj uniji – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Nina Čulina

Nina Čulina

načelnica sektora, Uprava za politiku javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Gđa. Čulina se prvenstveno bavi koordinacijom aktivnosti izrade nacionalnog zakonodavstva o javnoj nabavi u skladu s relevantnom pravnom stečevinom EU; razvoj, koordinaciju i provedbu politike izobrazbe u području javne nabave; izrada priručnika i drugih provedbenih instrumenata za javnu nabavu; razvoj elektroničkih alata i statističko praćenje sustava javne nabave. Pristupila je Ministarstvu u 2008. godini., a prethodno radno iskustvo obuhvaća gotovo 4 godine u lokalnoj samoupravi gdje je bila zadužena za provođenje postupaka javne nabave. Također je trenerica u programima izobrazbe u području javne nabave.

Goran Matešić

Goran Matešić

dipl.iur.,predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

G. Matešić jedan je od vodećih stručnjaka na području javne nabave te predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u dva mandata. Ima 13 godina iskustva kao odvjetnik, te kao praktičar na području javne nabave, koncesija i komercijalnih ugovora. Dubinski poznaje međunarodno pravo (UNCITRAL, Svjetska banka) i legislative EU u području javne nabave. Posjeduje intenzivno iskustvo u provedbi ugovora javne nabave, postupaka javne nabave, žalbenih postupaka, interpretacije i izrade zakonskih tekstova u javnoj nabavi, koncesija te radno iskustvo u pristupnim pregovorima više zemalja (Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Rumunjska) kao konzultant, trener i predavač.

Ivan Bubić

Ivan Bubić

državni tajnik, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

Gospodin Bubić značajno iskustvo stekao je radom na poziciji direktora Financijske agencije – Podružnice Pula u dva mandata, od 2002.-2009. te od 2012. do 2016. godine . Od 2009. – 2011. obnašao je dužnost državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

Tatjana Perković

Tatjana Perković

dipl. iur., načelnica Sektora za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Gđa. Perković nakon višegodišnjeg rada na provođenju postupaka javne nabave u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, ponajviše u smislu nabava u okviru socijalne i komunalne infrastrukture na području Republike Hrvatske, financiranih sredstvima EIB-a, nastavlja rad u istom ministarstvu na pravnim poslovima vezanima uz programe Europske teritorijalne suradnje te kao osoba za nepravilnosti na istima. Od 2015. godine za Operativni program „Regionalna konkurentnost 2007-2013“ i Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ obavlja poslove vezane uz sprečavanje i utvrđivanje nepravilnosti, potporu sustavu upravljanja i kontrole vezanu uz javnu nabavu te aktivnosti vezene uz postupanje po prigovorima u postupcima odabira i provedbe operacija.

Maja Kuhar

Maja Kuhar

dipl. iur., zamjenica državnog tajnika, Sektor za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu.

Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra. Obavljala je poslove zamjenice državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i položila pravosudni ispit. Redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave.

Nikolina Žužić

Nikolina Žužić

dipl. oec., voditeljica službe, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru od čega posljednjih 9 godina kontinuirano na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada Ureda koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave te praćenja izvršenja i realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila državni stručni ispit kao i specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. Redoviti je predavač na programima usavršavanja te autor nekoliko stručnih radova u publikacijama iz područja ekonomije.

Anđelko Rukelj

Anđelko Rukelj

zamjenik predsjednika, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

G. Rukelj je specijalist javne nabave. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u samostalnom radu na poslovima nabave s više stotina provedenih postupaka javne nabave. Trener je u području javne nabave s više od 130 predavanja na temu sustava javne nabave za predstavnike središnjih državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave kao i nekoliko stručnih radova na temu pravne zaštite u sustavu javne nabave.

Antonija Ćurić

Antonija Ćurić

viši revizor, Služba za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, Sektor za reviziju strukturnih instrumenata, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Gđa. Ćurić je viša revizorica u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU, gdje u Službi za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoji i Kohezijskog fonda revidira provedene postupke javne nabave za infrastrukturne projekte te po potrebi pruža pravnu podršku unutar Službe. Radno iskustvo stekla je u privatnom sektoru gdje je kao Voditelj pravnog odjela za društva iz proizvođačkog sektora pružala podršku Upravi društva za sva pravna pitanja vezana za upravljanje društvima. Iskustvo u javnoj nabavi stekla je iz perspektive ponuditelja kroz pripremu dokumentacije i pripremanje žalbi na Odluke o odabiru. Ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo, specijalist javne nabave te interni revizor za ISO 9001 i 14001.

Andreja Gracin

Andreja Gracin

članica Radne skupine za javnu nabavu i digitalnu ekonomiju, Hrvatska udruga poslodavaca

Gđa. Gracin od 2016. godine radi u VIPnetu (dio Telekom Austria grupe) u Odjelu za regulatorne i EU poslove kao podrška kompleksnim javno nabavnim prodajnim procesima i ugovorima vezanih uz projekte financirane iz EU sredstava i ICT projekte.  Iskustvo u javnoj nabavi je između ostalog stekla i  radom u Ericsson Nikoli Tesli d.d. kao pravna podrška zahtjevnim prodajnim aktivnostima u segmentu digitalizacije javne uprave, kako u Hrvatskoj tako i u susjednim državama.  Aktivan je član HUPa; članica radne skupine za javnu nabavu i digitalnu ekonomiju.

Darko Gulija

Darko Gulija

direktor za tehnologije (CTO), Infodom

G. Gulija aktivno radi na razvoju e-Poslovanja te ima dugogodišnje iskustvo u radu u raznim globalnim i nacionalnim standardizacijskim tijelima. U Europskoj uniji sudjeluje u radu Europskog višedioničkog foruma za e-Račun, savjetodavnog tijela Europske Komisije, te kao član radne grupe za izradu semantičke norme e-Računa „PC 434 Elektronički račun“ Europskog odbora za normizaciju CEN (Comité Européen de Normalisation). Član je Nacionalnog vijeća za e-Poslovanje, savjetodavnog tijela Vlade RH za razvoj elektroničkog poslovanja i predsjedavajući nacionalnog odbora za izradu norme e-Računa HZN TO 573 Hrvatskog zavoda za norme. Održao je brojna predavanja na raznim stručnim skupovima Hrvatskoj i zemljama EU, kao što su Međunarodni e-Invoice Forum CBI 2011 talijanske udruge banaka u Milanu, 1st CEN e-Invoice Gateway CIM conference u Zagrebu, Business Process Conference, e-Biz i WinDays u Hrvatskoj te Online Information u Londonu.

Ostap Graljuk

Ostap Graljuk

dipl.ing., voditelj uredništva multimedijskih izdanja, Narodne novine d.d.

G. Graljuk zaposlen je u Narodnim novinama od 2005. godine. Sudjelovao je u projektu izrade Elektroničkog oglasnika javne nabave RH 2008. godine. Od 2012. radi na projektu razvoja nove platforme za elektroničko poslovanje na kojoj se, uz objavljivane postupaka javne nabave i koncesija, otvara mogućnost novih elektroničkih modula u postupcima javne nabave. Bio je član radne skupine koja je implementirala module e-Nabave u Elektronički oglasnik javne nabave RH.

Stručni voditelji konferencije

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu, PJR

Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova i javne nabave stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje, sa specifičnim iskustvom u provedbi postupaka javne nabave u EU projektima. Posjeduje višegodišnje iskustvo u procjeni valjanosti postupaka nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Autor je stručnih članaka i istraživanja, urednik portala www.javna-nabava.info te redoviti predavač na specijalističkim programima izobrazbe i usavršavanja iz područja javne nabave. Radi kao stručnjak za javnu nabavu, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica za EU fondove i javnu nabavu, PJR

U sustavu EU fondova i javne nabave je od 2004. godine. U PJR-u vodi portfelj svih postupaka javne nabave. Savjetovala je tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u različitim projektima. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju. Autorica je stručnih članaka i istraživanja te redoviti predavač na specijalističkim programima izobrazbe i usavršavanja iz područja javne nabave. Radi kao stručnjak za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu, PJR

Javnom nabavom bavi se od 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, potom u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH, i u Ministarstvu pravosuđa te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.