Završila je treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi koja se održala u hotelu Ambasador u Opatiji, 20. i 21. svibnja 2021. godine.

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi i ove je godine donijela novitete u području javne nabave.

Polaznicima konferencije prezentiran je alat ProcurEU koji je razvila Europska komisija kako bi se omogućila valorizacija znanja i kompetencija u javnoj nabavi te kako bi se na strukturiran način pristupilo razvoju i profesionalizaciji individualnih stručnjaka u javnoj nabavi kao i organizacija koje se bave sa javnom nabavom. Navedeni alat nudi razne prednosti u primjeni, kao što su razvoj individualnih razvojnih planova za stručnjake u javnoj nabavi, preko strateškog pristupa razvoju organizacija pa sve do prilagođenih trening planova.

96% naručitelja smatra da primjena naprednih tehnologija može unaprijediti aktivnosti i poslovanje

Na konferenciji je iznesen podatak istraživanja koji navodi kako čak 96% naručitelja smatra da im primjena naprednih tehnologiji može unaprijediti aktivnosti i poslovanje. Kako je konferencija stavila naglasak na digitalizaciju javne nabave, prezentirani su noviteti koji se planiraju u sustavu (npr. povezivanje sustava EOJN RH sa sustavom e-Građanin, uspostava Nacionalnog plana za interoperabilnost a koji bi trebao donijeti standardizaciju te uspostavu interoperabilnosti javnih registara i informacijskih sustava tijela javnog sektora). Polaznici konferencije također su mogli vidjeti i nove funkcionalnosti koje su uvedene ili se planiraju u skoroj budućnosti uvesti u sustav EOJN RH poput ESPD v.2. a koji bi trebao omogućiti direktno povezivanje na sustav eCertis i dohvat dokaza iz registra na osnovu priloženih ESPD odgovora ili eTendering sučelja a koji omogućuje komunikaciju vanjskih platformi s EOJN RH.

Provedba zelene javne nabave 

Oba dana konferencije prezentirani su primjeri iz prakse te su tako polaznici mogli iz prve ruke saznati o provedbi zelene javne nabave za nabavu hrane, socijalno i rodno odgovorne javne nabave te na koji način su provedeni natjecateljski dijalog i natjecateljski postupak uz pregovore. Sa ciljem dijeljenja dobre prakse, dan je pregled najvažnijih mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.