Sažetak. U radu se ukratko opisuje postupanje u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN)  sukladno Naputku o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, Narodne novine broj  88/2016.

Naputak

Od same najave uvođenja e-nabave (e-ponude, javno otvaranje e-ponuda, e-pregled i sl.) naručitelj i ponuditelji postavljaju pitanje „što ako?“. Što ako neću uspjeti predati ponudu jer EOJN nije dostupan? Što ako prilikom javnog otvaranja ponuda EOJN „zašteka“ i ne mogu otvoriti ponude? Što ako…? Sve su ovo valjana pitanja i valjani strahovi kada se uvodi nešto novo, nešto na što ljudi nisu navikli. Istina, Zakonom je već odavno najavljeno uvođenje e-ponuda, vremena je bilo dovoljno, netko se pripremio bolje, netko lošije, EOJN je pratio razvoj situacije ali svima nama je u glavi bilo pitanje „što ako“.  Svi smo se mi susreli sa „loading“ ekranom na EOJN koji je znao trajati i trajati sve dok se korisnik ne bi odlogirao i krenuo ispočetka. Što ako mi se to dogodi prilikom otvaranja i ne mogu otvoriti ponude? Svi smo se toga pribojavali i zbog toga stavljali u dokumentacije za nadmetanje odredbe kojim mi kao naručitelj nismo krivi ukoliko iz nekog razloga EOJN ne bude dostupan.

Iz ovih je razloga Ministarstvo gospodarstva donijelo Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Naputak propisuje postupanje u postupcima javne nabave u kojima je obvezna elektronička dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata u slučaju nedostupnosti EOJN.

Naputkom su obuhvaćena oba moguća slučaja nedostupnosti EOJN:

 1. U tijeku roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata i
 2. U trenutku javnog otvaranja ponuda.

Nedostupnost u tijeku roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata

Nedostupnost u ovom slučaju postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom 4 sata prije isteka roka za dostavu ponuda nije moguće: priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu (uključujući troškovnik), kreirati ili priložiti potpisani uvez ponude i/ili predati ponudu. EOJN RH ne može biti odgovoran ako ponuditelj nije osigurao dobru i stabilnu internetsku vezu, ako nije proučio dokumentaciju za nadmetanje, ako nije proučio uputu na EOJN kako se predaje ponuda, ako nije primijenio napredni elektronički potpis i sl.

Ukoliko nastupi spomenuta nedostupnost Naputak jasno govori da naručitelj ili gospodarski subjekt mora prijaviti nedostupnost Službi sa pomoć EOJN RH u vremenu od 06:00 do 20:00 sati od ponedjeljka do subote. Narodne novine, u čijoj nadležnosti je EOJN i koje su odgovorne za funkcioniranje istog dužne su po zaprimljenoj prijavi provjeriti postoji li spomenuta nedostupnost i ukoliko se utvrdi da postoji obavezne su, bez odgode:

 1. Obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja, ako je moguće,
 2. Obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave za javnu nabavu, i
 3. Objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Ako se prijavljena nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta, i ako je od otklanjanja nedostupnosti do isteka roka za dostavu preostalo najmanje 60 minuta, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Rok za dostavu ponuda ne teče dok se ne otkloni nedostupnost EOJN.

Bitno je znati da, nakon što EOJN otkloni nedostupnost, Narodne novine su dužne postupiti isto kao i kad je utvrđena nedostupnost, točnije na propisane načine obavijestiti zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja, te isto objaviti na internetskim stranicama. Nakon što naručitelj zaprimi obavijest o tome da je nedostupnost otklonjena, obavezan je produžiti rok za najmanje 4 dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili ispravka poziva na dostavu ponuda. U ovom slučaju je objava obavijesti o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku u EOJN RH besplatna.

Nedostupnost u trenutku javnog otvaranja

Drugi je slučaj kada nedostupnost EOJN može nastupit ako u trenutku javnog otvaranja ponuda nije moguće:

 1. Priložiti privatne ključeve,
 2. Izvršiti u uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda i
 3. Izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Ova nedostupnost obavezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH u istom vremenu kao i nedostupnost iz prošlog slučaja.

Narodne novine dužne su po zaprimljenoj prijavi provjeriti postoji li nedostupnost EOJN i u slučaju da postoji, bez odgode:

 1. Obavijestiti putem elektroničke pošte ponuditelje i ovlaštene predstavnike naručitelja, ako je moguće,
 2. Obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave za javnu nabavu, i
 3. Objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Ako se ova nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se ova nedostupnost utvrdi u trenutku javnog otvaranja, postupak javnog otvaranja počinje teći istekom roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni.

Isto kao i u prvom slučaju, nakon što se otkloni nedostupnost, Narodne novine će postupiti kao i kad je utvrđena nedostupnost i o tome obavijestiti ponuditelje, ovlaštene predstavnike naručitelja, središnje tijelo za javnu nabavu i objaviti obavijest na internetskim stranicama.

Naručitelj mora najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti o otklanjanju nedostupnosti nastaviti s javnim otvaranjem ponuda, osim ako taj rok ističe na neradni dan za naručitelja, u kojem se slučaju javno otvaranje ponuda mora održati idući radni dan. O mjestu i vremenu javnog otvaranja ponuda naručitelj mora obavijestiti ponuditelje bez odgode. U tom se roku ponude ne smiju mijenjati

Zaključak

Ovo su dva slučaja u kojem nedostupnost EOJN RH može naručiteljima i gospodarskim subjektima zakomplicirati stvari. Zakonodavac je ovim Naputkom odredio kako postupati u potencijalno nezgodnim situacijama, ali kako će to biti u praksi vidjeti ćemo. Potpisniku ovog teksta nedavno se dogodilo da je na dan otvaranja ponuda u ograničenom postupku, 3 minute prije isteka roka za dostavu ponuda jedan od pozvanih natjecatelja/ponuditelja imao problema sa uploadom finalne ponude. O tome je obavijestio nas, mi smo obavijesti Narodne novine i dobili smo informaciju da nastavimo s otvaranjem ponuda. Sva sreća pa smo imali više sposobnih ponuditelja u postupku.

Reference

 1. Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, Narodne novine broj 88/2016.