Trgovačko društvo T. d.o.o. je izjavilo žalbu na dokumentaciju o nabavi, koja žalba sukladno odredbi članka 422.st.1. ZJN spriječava postupaj javne nabave. Radi suspenzivnog učinka žalbe, naručitelj je zahtjevao odobrenje za nastavak postupka javne nabave. Naručitelj obrazlaže da se predmetni projekt financira iz ESI fondovai da je usluga koja je predmet nabave potrebna radi nastavka dovršenja izgradnje zgrade vezanog rokom. Naručitelj se pribojava privremenog zatvaranja gradilišta, dodatne odgode roka završetka objekta na račun i štetu naručitelja.  DKOM nije dozvolio ukidanje suspenzije, smatrajući da naručitelj nije dokazao niti učinio vjerojatnim postojanje nekog od pretežitih interesa tj. mogućih razloga za odobrenje nastavka postupka.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/239, 5.4.2017.