Žalitelj osporava razlog odbijanja svoje ponude i ističe kako je dokazao tehničku i stručnu sposobnost. Dostavio je popis ugovora i potvrde, no Naručitelj tvrdi kako se dio potvrda ne odnosi na predmet nabave. U isto vrijeme, Naručitelj je naveo da je potrebno dokazati da su isporučili robu koja je ista ili slična predmetu nabave, a  nije dokazao kako ugovori nisu slični predmetu nabave kad su ih odbili, dok žalitelj dokazuje kako je slična predmetu nabave potvrdom stručnjaka. Odluka o odabiru poništena.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/87, 13.3.2017.