Dva su žalbena navoda i oba se odnose na dokazivanje jednakovrijednosti. Naručitelj je u DON odredio načine dokazivanja jednakovrijednog. Jedan žalbeni navod je osnovan jer je ograničio dokaz jednakovrijednosti na način da se u smislu istog dokazuje ispitno izvješće određenog tijela, a nije omogućio dokazivanje tehničkom dokumentacijom proizvođača. Poništava se točka dokumentacije.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/39, 9.3.2017.