Žalitelj u bitnom osporava zakonitost odabrane vrste postupka, jer smatra da je trebalo provesti postupak temeljem Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti. Prema članku 1. točki 1. Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti tom Uredbom uređuju se pravila, uvjeti i postupci javne nabave vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu i/ili sklop. Slijedom navedenog, a kako je naručitelj u DON propisao da je predmet nabave roba vojne namjene, primjenom citiranih odredbi valjalo je u konkretnom slučaju primijeniti pravila, postupke i način provedbe javne nabave propisane navedenom Uredbom pa je žalbeni navod osnovan.

Klasa:UP/II-034-02/17-01/491, 4.8.2017.