Žalitelj je u žalbi iznio niz žalbenih navoda, te ih je DKOM ocjenio osnovanim. U DON-u nije dovoljno navesti samo točan broj NN u kojima je objavljen zakonski/podzakonski tekst, već je bitno navesti I točan naziv pravnog izvora.  način dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti mora biti predviđen ZJN2016, uvjetovanje infrastrukture ponuditelja na području RH nije dozvoljeno s obzirom da je RH je članica EU, kao jedinstvenog gospodarskog prostora, te je jedno od osnovnih načela sloboda pružanja usluga i kretanja robe.

http://pdf.dkom.hr/17138.pdf, 4.8.2017