Naručitelj propisao cijenu kao jedini kriterij, a žalitelj smatra da je cijena lijekova koje se nabavlja fiksna i propisana za sve ponuditelje te je ovaj kriterij ocjenjivanja pogrešan. DKOM – ponuditelji imaju pravo, u slučaju da se lijek nalazi na listi HZZO-a, odrediti i nižu cijenu od usporedne cijene lijeka – žalbeni navod neosnovan. Naručitelj je propisao (kao poslovnu sposobnost) da ponuditelj mora posjedovati dozvolu za promet na veliko lijekovima koju je dala Agencija za lijekove, odnosno da ima dozvolu za promet na veliko lijekovima i ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko lijekovima u zemlji sjedišta te su početak obavljanja djelatnosti na području RH prijavile Agenciji za lijekove. DKOM – nezakonito je tražiti ovlaštenje kod javne nabave ROBE. Dakle, ne smije postaviti ovakav uvjet sposobnosti, ali se može reći da je prodavatelj prilikom isporuke obvezan poštivati pozitivne propise RH koji se odnose na stavljanje robe u promet. – navod osnovan. Naručitelj je tražio da ponuditelji dostave popis ugovora o nabavi istovjetne robe, a propustio je staviti „iste ili slične“. – navod osnovan

Klasa: UP/II-034-02/17-01/297, 23.5.2017.