Žalitelj u prijedlogu za povrat navodi da je greškom Hrvatske pošte – žalba koju je slao DKOM-u – nedostavljena, kojoj tvrdnji prilaže i dokaz – dopis HP kojim se potvrđuje krivo rukovanje pošiljkom te se dokazuje kako ista nikada nije dostavljena. Odobren je povrat u prijašnje stanje.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/358, 5.7.2017.